Afval (vanaf 1-1-2019)

Circulus-Berkel

Elk huishouden produceert afval (ook wel vuilnis genoemd). De inzameling van dit afval wordt voor de gemeente Voorst per 1-1-2019 door Circulus Berkel geregeld. Ook kunt u zelf afval naar één van de Recyclepleinen van Circulus Berkel wegbrengen. U heeft hiervoor geen milieupas nodig. Klik op het groene logo hiernaast om meteen naar de website van Circulus-Berkel te gaan en maak uw eigen account aan.
Voor het brengen van KCA en een aantal recyclebare stromen op de 2e vrijdag van de maand zie het keuzemenu hiernaast.

Verhuizing/leegstand in relatie tot het ledigen van de containers

Let op dat u uw verhuizing naar een andere - c.q. nieuwe woning tijdig doorgeeft bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Bij verhuizing of (langdurige) leegstand van de woning worden de chips een maand na de uitschrijving bij Burgerzaken geblokkeerd en kunnen de containers niet meer door de inzameldienst worden geleegd. Op het moment van verhuizing en/of bij leegstand wordt er namelijk niet meer voor de afvalstoffenheffing betaald. Nieuwe bewoners moeten er rekening mee houden dat de chips van de containers ongeveer een week na de officiële inschrijfdatum bij Burgerzaken weer kunnen worden vrijgegeven!

Betrekt u een nieuw gebouwde woning en zijn daar nog geen afvalcontainers? Bel dan op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur met Circulus-Berkel via telefoonnummer 0900-9552 (normaal beltarief). Ook hier geldt dat de containers ongeveer een week na de officiële inschrijfdatum bij burgerzaken op het nieuwe woonadres kunnen worden geledigd. Containers mogen niet voor de afvoer van bouw- en sloopafval worden gebruikt!

Wenst u informatie over de afvalinzameling

Voor alle zaken en informatie met betrekking tot de afvalinzameling o.a. ten aanzien van de afvalkalender, afvalapp, KCA, het wisselen of leveren van containers, informatie aantal ledigingen restcontainer (ieder jaar vanaf half februari beschikbaar) en het zelf wegbrengen van (grof) afval vanuit huishoudens kunt u terecht op de website van Circulus Berkel of door contact op te nemen met het klantcontactcentrum op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur via telefoonnummer 0900-9552 (normaal beltarief).

Welke diensten op het gebied van afval voert de gemeente Voorst nog wel zelf uit en hoe regelt u dat?

 • het tegen betaling thuis ophalen van grof restafval en grof tuinafval (voor nadere info en aanmelden zie het keuzemenu hiernaast);
 • verstrekken van de 'Voorster Afvalzakken' voor bewoners van gebouwen waar het huishoudelijk afval in 'verzamelcontainers' wordt afgevoerd (voor nadere info en aanvragen zie het keuzemenu hiernaast);
 • behandeling verzoeken medische indicatie: voor huishoudens waar vanwege gezondheidsredenen meer afval vrij komt, bestaat een regeling om tegemoet te komen in de kosten voor extra inzamelmiddelen (voor nadere info en het aanvragen van extra inzamelmiddelen op grond van een medische indicatie zie het keuzemenu hiernaast). 
 • meldingen van zwerfafval in de openbare ruimte kunt u doen via de app 'verbeter de buurt' (te downloaden via de playstore van Google of de appstore van Apple), of door op werkdagen te bellen met 0571-279850 of te mailen via gemeente@voorst.nl;
 • uitgifte PMD-zakken. Voor bewoners van appartementen met een verzamelcontainer gratis (tegen inlevering van de toegezonden bonnen) bij de receptie op het gemeentehuis, voor de overige bewoners te koop bij de receptie op het gemeentehuis en Jumbo Binnendijk (Twello), Kringloopwinkel (Twello), Welkoop (Twello), Klein Hekkelder BV (Klein Amsterdam), Coop Versluis (Voorst), Coop De Lelie (Terwolde);
 • vuurwerk opruimactie in ruil voor zwembadbonnen (de opruimactie wordt via het Voorster Nieuws aangekondigd);
 • kerstboom inleveractie (de inleveractie wordt via het Voorster Nieuws aangekondigd)
 • uitgifte evenementencontainers (bel met 0571-279850);
 • de afvoer van afval dat vrijkomt bij rommelmarkten (neem contact op met de gemeente via 0571-279911);
 • verlenen van ontheffingen voor het verbranden van snoeihout afkomstig van het onderhoud van landschapselementen en erfbeplanting in het buitengebied (voor nadere info en het aanvragen van een ontheffing zie het keuzemenu hiernaast).
 • inzamelen oude metalen. Hiervoor heeft SV Voorwaarts Twello toestemming om de oude metalen na telefonische aanmelding via telefoonnummer 06-83 98 55 33 bij u aan huis op te halen.
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data