Afval (vanaf 1-1-2019)

Circulus-Berkel

Elk huishouden produceert afval (ook wel vuilnis genoemd). De inzameling van dit afval wordt voor de gemeente Voorst per 1-1-2019 door Circulus Berkel geregeld. Ook kunt u zelf afval naar één van de Recyclepleinen van Circulus Berkel wegbrengen. U heeft hiervoor geen milieupas nodig. 

Voor alle zaken en informatie met betrekking tot de afvalinzameling o.a. ten aanzien van de afvalkalender, afvalapp, KCA, het wisselen van containers, informatie aantal ledigingen restcontainer (ieder jaar vanaf half februari beschikbaar) en het zelf wegbrengen van (grof) afval vanuit huishoudens kunt u terecht op de website van Circulus Berkel of door contact op te nemen met het klantcontactcentrum of tussen 8.00 - 17.00 uur te bellen met het telefoonnummer 0900-9552 (normale beltarief).

Welke diensten op het gebied van afval voert de gemeente Voorst nog wel zelf uit en hoe regelt u dat?

 • het tegen betaling thuis ophalen van grof restafval en grof tuinafval (voor nadere info en aanmelden zie het keuzemenu hiernaast);
 • verstrekken van de 'Voorster Afvalzakken' voor bewoners van gebouwen waar het huishoudelijk afval in 'verzamelcontainers' wordt afgevoerd (voor nadere info en aanvragen zie het keuzemenu hiernaast);
 • behandeling verzoeken medische indicatie: bij huishoudens waar vanwege gezondheidsredenen meer afval vrij komt, bestaat een regeling om tegemoet te komen in de kosten voor extra inzamelmiddelen (voor nadere info en het aanvragen van extra inzamelmiddelen op grond van een medische indicatie zie het keuzemenu hiernaast). 
 • meldingen van zwerfafval in de openbare ruimte kunt u doen via de app 'verbeter de buurt' (te downloaden via de playstore van Google of de appstore van Apple), of door op werkdagen te bellen met 0571-279850 of te mailen via gemeente@voorst.nl;
 • uitgifte PMD-zakken. Voor bewoners van appartementen met een verzamelcontainer gratis (tegen inlevering van de toegezonden bonnen) bij de receptie op het gemeentehuis, voor de overige bewoners te koop bij de receptie op het gemeentehuis en Jumbo Binnendijk (Twello), Kringloopwinkel (Twello), Welkoop (Twello), Klein Hekkelder BV (Klein Amsterdam), Coop Versluis (Voorst), Coop De Lelie (Terwolde);
 • vuurwerk opruimactie in ruil voor zwembadbonnen (de opruimactie wordt via het Voorster Nieuws aangekondigd);
 • kerstboom inleveractie (de inleveractie wordt via het Voorster Nieuws aangekondigd)
 • uitgifte evenementencontainers (bel met 0571-279850);
 • de afvoer van afval dat vrijkomt bij rommelmarkten (neem contact op met de gemeente via 0571-279911);
 • verlenen van ontheffingen voor het verbranden van snoeihout afkomstig van het onderhoud van landschapselementen en erfbeplanting in het buitengebied (voor nadere info en het aanvragen van een ontheffing zie het keuzemenu hiernaast).
 • inzamelen oude metalen. Hiervoor heeft SV Voorwaarts Twello toestemming om de oude metalen na telefonische aanmelding via telefoonnummer 06-83 98 55 33 bij u aan huis op te halen.
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data