Afval scheiden

Door een betere afvalscheiding hoeft de gemeente minder afval uit de grijze containers op te halen. De gescheiden stromen leveren geld op. Als we samen goed scheiden en de containers alleen aan de weg zetten als het echt nodig is bespaart het geld en het milieu. Op deze pagina staat informatie over de afvalfracties.

Waar en wanneer afval wordt ingezameld staat op de Afvalkalender. Wat wel en niet bij gescheiden afval mag staat in de Welles-nieteslijst van de gemeente Voorst.

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT), PMD en restafval

Het GFT, PMD en het restafval wordt volgens een bepaald schema (zie de afvalkalender ingezameld, via de containers met groene, oranje en grijze deksel.

PMD verpakkingsmateriaal

De sticker op uw PMD-container geeft aan wat er wel of niet onder PMD wordt verstaan (zie ook www.voorst.nl/wonen/milieu-afval-en-duurzaamheid/afval/inzamelen-pmd-verpakkingsafval). Als u het PMD-afval in zakken in de PMD-container wenst op te slaan of zelf naar één van de milieustraatjes brengt, dan dient u uitsluitend doorzichtige zakken te gebruiken. Alleen bij gebouwen waar gebruik wordt gemaakt van een verzamelcontainer, wordt het PMD nog periodiek in (doorzichtige) zakken opgehaald. Bij alle andere adressen worden alleen nog PMD-containers geleegd.

Wenst u toch zakken te gebruiken voordat u het PMD-afval in de oranje container deponeert, dan zijn de doorzichtige zakken te koop bij de volgende adressen: Jumbo Binnendijk (Twello), Kringloopwinkel (Twello), Welkoop (Twello en Klarenbeek), Klein Hekkelder BV (Klein Amsterdam), Coop Versluis (Voorst), Coop De Lelie (Terwolde) of bij de receptie in het gemeentehuis te koop (± € 1,05 per setje van 12 stuks). U kunt ook andere doorzichtige plastic zakken gebruiken.

PMD tips (lees ook: 'Inzamelen PMD verpakkingsafval' op de Afvalpagina)

  • U kunt ook andere, doorzichtige plastic zakken gebruiken.
  • Voorkom scheuren van de zakken (blik zonder scherpen randen, druk hiervoor het deksel of lipje naar binnen of stop het deksel of lipje in het blik en knijp het blik plat).
  • Voorkom vervuiling van PMD: draai de dop weer op de drankenkarton nadat u het pak platgedrukt heeft en spoel blikken om. De gemeente ontvangt een vergoeding voor PMD dat gescheiden kan worden. Voorwaarde hiervoor is dat de PMD niet vies is. Met de opbrengsten van de PMD vergoeding kan de gemeente Voorst de afvalstoffenheffing laag houden.

Oud papier en karton (OPK)

Het oud-papier wordt met containers (met blauwe deksel) ingezameld. Dit gebeurt door vrijwilligers van de verenigingen. De gebiedsindeling voor oud-papier is een andere dan voor groen- en restafval. Let op: als u ruimte tekort komt in de container, dan mag u OPK los aanbieden, maar graag in kleine dozen of handzame pakketten.

Ophalen Grof groen (dinsdag) en Grof huishoudelijk afval (woensdag)

De gemeente kan naar (digitale) aanmelding op dinsdag het grof groen afval en naar (digitale) aanmelding op woensdag het grof vuil dat is aangemeld op komen halen. 

De digitale aanmelding voor het aan huis ophalen van Grof Groen dient uiterlijk twaalf uur op de laatste werkdag voor de dag van inzameling binnen te zijn. U heeft hiervoor een DigiD (gebruikersnaam en wachtwoord voor de gehele overheid) nodig. Met behulp van dit formulier kunnen bewoners zich aanmelden voor het ophalen van grof tuinafval. Afrekenen dient via iDeal te geschieden. Als u geen gebruik kunt maken van een computer dan regelt de receptiemedewerker van het gemeentehuis dit voor u. U dient dan wel een geldig paspoort of identiteitskaart mee te nemen bij uw bezoek aan het gemeentehuis en contant af te rekenen. Grof groen kunt u ook zelf weg brengen naar een Recycleplein. De adressen waar u het Grof Groen afval zelf naar toe kunt brengen volgen spoedig.

De digitaal aanmelden voor het aan huis ophalen van Grof huishoudelijk afval dient uiterlijk twaalf uur op de laatste werkdag voor de dag van inzameling binnen te zijn. U heeft hiervoor een DigiD (gebruikersnaam en wachtwoord voor de gehele overheid) nodig. Met behulp van dit formulier kunnen bewoners zich aanmelden voor het ophalen van grof huishoudelijk afval. Afrekenen dient via iDeal te geschieden. Als u geen gebruik kunt maken van een computer dan regelt de receptiemedewerker van het gemeentehuis dit voor u. U dient dan wel een geldig paspoort of identiteitskaart mee te nemen bij uw bezoek aan het gemeentehuis en contant af te rekenen. Grof huishoudelijk afval kunt u ook zelf weg brengen naar een Recycleplein. De adressen waar u het Grof huishoudelijk afval zelf naar toe kunt brengen volgen spoedig. 

Let op: indien u zich niet digitaal aanmeldt, maar uw ophaalaanmelding via de telefoon (bijvoorbeeld de afvalinformatielijn) wilt regelen, betaald u € 15,00 extra voor de administratieve afdoening via Tribuut. Hieronder treft u de prijzen (prijsniveau 2018) voor het ophalen van Grof Groen en Grof huishoudelijk afval aan:

haal-systeem tarief

(digitaal of bij de balie van ‘publiekszaken’ aanmelden)

grof afval per m³

€ 15,00

Tuinafval per m³

€ 12,50

Telefonische aanmelding:

Tribuut legt een aanslag op: prijs per m³ (zie hierboven) + € 15,00 extra.


Textiel

Er verdwijnt nog veel textiel in afvalcontainers en vervolgens in de verbrandingsoven. Dat is doodzonde, want het is nog uitstekend bruikbaar. Het Leger des Heils zamelt daarom alle kleding en textiel in met behulp van de kledingcontainers op meerdere plekken, waaronder de milieustraatjes en bij de scholen, in de gemeente Voorst. Na inname wordt het textiel gesorteerd, een deel is herdraagbaar en een deel wordt gerecycled als grondstof voor een nieuw product. Het textiel mag daarom kapot of versleten zijn. Bijna alles kan hergebruikt worden, als het maar niet vuil of nat en geen tapijt, vloerbedekking en hard speelgoedis . Bijvoorbeeld ook schoenen, laarzen, riemen, tassen, lappen, dekens, gordijnen, lakens, zachte knuffels en dekens. Er staan meerdere textielcontainers verspreid over de gemeente Voorst. Bijvoorbeeld bij veel scholen.

Klein Chemisch Afval

De chemokar staat elke eerste vrijdag van de maand, tussen 15.00 en 18.00 uur bij de gemeentewerf aan de Jupiter 2 in Twello. U kunt alleen tijdens deze KCA-inzameling ook recyclebare stromen inleveren.

Het gaat om de volgende recyclebare stromen: Wit glas (plat glas), Oude metalen, Hard plastic (zoals plastic tuinstoelen, plastic emmers), kleine hoeveelheid schoon puin (maximaal 2 emmers), Piepschuim, Autobanden zonder velg (geen fiets- en geen trekkerbanden!), TL-lampen/spaarlampen, Accu’s, Wit en bruingoed (alles met een stekker).

Glas

Glas hoort in de glascontainers. Deze staan op diverse plaatsen in de kernen, vaak bij supermarkten. Let op: alleen verpakkingsglas hoort in de glasbak! Dus geen glas van bijvoorbeeld vensters en en aquaria. Bij de milieustraatjes in de gemeente Voorst staan ook containers voor verpakkingsglas.

Blik

Voor het inleveren van blik zie het onderdeel PMD.

Frituurvet

Gebruikt frituurvet kunt u gratis inleveren bij de gemeentewerf aan de Jupiter 2 te Twello.

EEA (elektrische en elektronische apparaten)

Dit zijn alle huishoudelijke elektrische apparaten (voorheen wit- en bruingoed genoemd) elektronica, communicatiemiddelen en alle apparaten die werken op batterijen. Als u van deze apparaten af wilt, kunt u contact opnemen met de Kringloopwinkel: (0571) 26 01 83. De apparaten worden altijd gratis bij u opgehaald. Ook als de apparaten stuk zijn en niet meer gerepareerd kunnen worden. Het is ook mogelijk om apparaten bij de chemokar in te leveren tijdens de KCA inzameling op elke 1e vrijdag van de maand (tussen 15.00-18.00 uur).

Bruikbare goederen

Bruikbare goederen als meubels en dergelijke kunt u gratis laten ophalen door de Kringloopwinkel Twello, telefoonnummer (0571) 26 01 83. Raadpleeg de Kringloopwinkel bij twijfel over wat bruikbaar is.

Bouw-, sloop- en overig afval brengen

Bouw en sloopafval (onder andere spoorbielzen) horen niet bij het huisvuil of het grof huishoudelijk afval, maar u dient dit zelf bij een Recycleplein van Circulus-Berkel (per 1-1-2018) aan te leveren. De prijsstellingen en de adressen van de Recyclepleinen (vanaf 1-1-2018) waar u het Bouw-, sloop- en overig afval zelf naar toe kunt brengen kunt u via deze link raadplegen.

Asbest

Asbest is gevaarlijk afval. Het valt niet onder Klein Chemisch Afval. U kunt asbest dubbel verpakt in plastic, zelf afgeven bij een Recyleplein in Zutphen, Vaassen of Doesburg. U moet daarbij weten dat er strenge voorschriften gelden voor het verwijderen van asbest (vraag de medewerkers van 'bouw- en sloopvergunningen' op het gemeentehuis eerst wat u moet regelen voordat u begint!). De prijsstelling, openingstijden en de adressering van deze Recyclepleinen treft u via deze link aan.

Overleden huisdieren

Dode huisdieren kunt u, na telefonische melding, brengen naar de gemeentewerf, Jupiter 2 in Twello, tel. (0571) 27 99 11.

Oud ijzer

Voor het ophalen van oud ijzer en andere metalen kunt u contact opnemen met S.V. Voorwaarts Twello via tel 06 - 83985533.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data