Grofvuil en grof groen ophalen/brengen

Zelf wegbrengen van afval

Grofvuil en grof groen kunt u zelf wegbrengen naar één van de recyclepleinen van Circulus-Berkel. U heeft hiervoor geen milieupas nodig (in tegenstelling tot wat op de website van Circulus-Berkel staat), er kan wel om legitimatie worden gevraagd. De adressen, openingstijden en de tarieven staan hier. Voor meer vragen, bel met 0900-9552.

Betaald op laten halen via de gemeentelijke dienst

Woensdag grof tuinafval en grof huisvuil
De gemeente Voorst kan na aanmelding op woensdagen (mits geen feestdag) grof tuinafval en grof huisvuil ophalen. Inwoners kunnen zich tot 12 uur op de laatste werkdag voor de inzameldag aanmelden en betalen:

  • Hier aanmelden voor grof tuinafval en hier voor grof huisvuil en direct met Ideal betalen (prijsstelling 2019 - € 12,50 per m3 voor ophalen grof tuinafval en € 15 per m3 voor ophalen grof huishuil)
  • Aanmelden bij de balie in het gemeentehuis: u vult hiervoor een formulier in en betaalt direct (€ 12,50 per m3 voor grof tuinafval en/of € 15 per m3 voor grof huisvuil)
  • Telefonisch aanmelden via de receptie 0571-27 99 11. U betaalt achteraf na ontvangst van de factuur (de prijs is dan het bedrag voor het aantal opgegeven kubieke meters en € 15,35 extra in verband met de administratiekosten van Tribuut).

Praktische informatie
Hieronder treft u een paar aandachtspunten aan waarop u dient te letten bij het aanmelden/aanbieden van grof afval:

  • alleen vooraf aangemeld afval wordt meegenomen. Geen chemisch afval en bouw-/sloopafval!
  • Leg het afval niet verder dan ± 1 meter van de openbare weg.
  • alleen afval dat door twee personen op te pakken is, maximaal 25 kg per eenheid, wordt meegenomen.
  • plaats het afval 's morgens voor 7.00 uur op de inzameldag op het trottoir of de oprit voor uw huis.
  • indien u gelijktijdig Grof Groen en Grof Restafval heeft opgegeven, dient u deze fracties gescheiden van elkaar aan te bieden (2 meter tussenruimte).
  • Bundel het afval als dit mogelijk is. Gebruik hiervoor geen ijzer- of kunststofdraad.
  • Zorg dat het afval niet langer is dan 1,5 meter, anders past het namelijk niet in de ophaalwagen.

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data