Medische indicatie

Voor huishoudens waarvan blijkt dat op grond van een medische indicatie meer afval vrij komt, bestaat een regeling om tegemoet te komen in de kosten voor de extra inzamelmiddelen. Dit omdat zij buiten hun schuld om geconfronteerd worden met een ziekte of handicap waardoor extra afval ontstaat.

Deze inwoners kunnen in aanmerking komen voor extra Voorster afvalzakken, gratis ledigingen en/ of een extra restcontainer.

Met een medische verklaring van de huisarts, behandelend arts, zorgverlener of medisch specialist dient te worden aangegeven dat als gevolg van een chronische ziekte of handicap extra afval moet worden aangeboden.

Mensen met medische indicatie betalen boven op het reguliere jaarlijkse vastrecht voor de Afvalstoffenheffing een vast bedrag extra (€ 21,20 – prijspeil 2019). Het bedrag is vergelijkbaar met het bedrag dat een éénpersoonshuishouden gemiddeld aan ledigingen betaalt voor restafval, en vergelijkbaar met circa 4 ledigingen.

U kunt dan vervolgens kiezen uit de volgende 3 mogelijkheden:

  1. de ledigingen van de eerste restafvalcontainer zijn gratis, en ik wil gratis een tweede restafvalcontainer, de ledigingen van de tweede container moet ik wel betalen;

  2. de ledigingen van mijn eerste restafvalcontainer zijn gratis, ik heb geen tweede container nodig;

  3. Ik wil voor gratis gele voorster afvalzakken in aanmerking komen;

Hieronder treft u bij downloads het betreffende aanvraagformulier 'Medische Indicatie' aan die u kunt uitprinten en samen met uw arts kunt invullen. Vervolgens kunt u het ingevulde formulier aan de gemeente toezenden of bij de receptie in het gemeentehuis afgeven.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data