Ontheffing verbranden snoeihout

U mag geen vuur stoken in de open lucht. Het verbod geldt niet voor sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, kaarsen en barbeque's, zo lang het niet gevaarlijk is voor de omgeving. 

Voor het verbranden van snoeihout van landschapsonderhoud in het buitengebied zoals hagen en knotwilgen kunt u ontheffing aanvragen (het gaat hierbij nadrukkelijk niet om regulier tuinafval). Hier zijn regels aan verbonden. Heeft u vragen over het doen van een aanvraag ontheffing verbranden snoeihout? Neem dan contact op met de gemeente. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 - 14.00 uur via telefoonnummer 0571-279911. Hieronder staat hoe u een ontheffing kunt krijgen.

Ontheffing

Bij uitzondering is het mogelijk een stookontheffing aan te vragen. Een stookontheffing geeft toestemming voor het verbranden van snoeihout afkomstig van landschapsonderhoud in het buitengebied. Dit houdt in dat alleen onbewerkt hout verbrand mag worden, afkomstig van bijvoorbeeld het snoeien van houtwallen, bossages, houtopstanden, of een rij bomen als erfafscheiding in het buitengebied, mits u de ontheffing heeft verkregen. Het gaat nadrukkelijk niet om tuinafval! Aan het branden zijn regels verbonden.

Ontheffing voor de duur van drie jaar

Omdat de verbranding van vrijkomend kap- en snoeihout bij landschapsonderhoud in het buitengebied regelmatig terugkeert, wordt de ontheffing voor de duur van drie jaar verleend. Dit om de administratieve belasting van zowel burger als gemeente te verminderen. Er mag dan twee maal per jaar gestookt worden. Het is wel belangrijk dat er gestookt wordt op de locatie(s) die bij de aanvraag zijn aangegeven. Verandert de locatie binnen deze drie jaar en is dit niet bij de aanvraag aangegeven, dan moet er een nieuwe ontheffing worden aangevraagd.

De leges voor een ontheffing voor drie jaar bedragen € 20,35 (peiljaar 2019). De ontheffing wordt uiterlijk 8 weken na aanvraag verleend, maar meestal sneller. 

Melden branden

Let op: het branden moet worden gemeld. Dit kan op werkdagen van 9.00 - 14.00 uur via telefoonnummer 0571-279911 bij de receptie van het gemeentehuis. Wilt u op zaterdag branden? Meldt dan op vrijdag voorafgaand aan het branden. Ter bescherming van de vogels die mogelijk gaan nestelen in de zich opbouwende bundels kap- en snoeihout is het niet toegestaan kap- en snoeihout te verbranden in de periode van 15 maart tot 15 juni. Ook is het niet toegestaan om te branden in perioden met natuurbrandgevaar (fase 2 op www.natuurbrandrisico.nl).

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data