Praktische informatie over monumenten

De gemeente Voorst is trots op haar monumenten en maakt zich sterk voor de instandhouding van haar monumenten en voor cultuurhistorie in bredere zin. Wij geven graag meer informatie over een aantal praktische zaken, zoals de aanwijzing tot monument, eventuele subsidiemogelijkheden bij restauratie en verbouw en de relatie met de omgevingsvergunning.

Aanwijzing van een monument of dorpsgezicht

Als u denkt dat een gebouw, historische structuur of terrein in aanmerking komt voor bescherming door aanwijzing als gemeentelijk monument of dorpsgezicht kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. In uw verzoek vermeldt u om welk gebouw of terrein het gaat en waarom dat als beschermd monument of dorpsgezicht aangewezen zou moeten worden. Het college van burgemeester en wethouders kan dan bepalen of er nader onderzoek zal worden verricht. Voordat het college over de aanwijzing een besluit neemt, vraagt het college ook advies aan de gemeentelijke monumentencommissie.

U kunt meer lezen over de regelgeving voor aanwijzing van beschermde monumenten in de Erfgoedverordening 2017 gemeente Voorst. Deze verordening en de toelichting hierop kunt u downloaden via: Erfgoedverordening 2017 (inclusief archeologische beleidskaarten).

Subsidies bij onderhoud en restauratie

Als u eigenaar bent van een monument komt u mogelijk voor subsidie in aanmerking bij onderhoud of restauratie van dat monument. U kunt over de regelgeving voor subsidies meer lezen in de Beleidsregels Monumentensubsidie 2017. Dit document kunt u onderaan deze pagina downloaden.
Er zijn twee soorten monumenten, gemeentelijke en rijksmonumenten, waarvoor u op verschillende plekken subsidie kunt aanvragen. Bekijk ook onze downloads onder aan deze pagina, hier vindt u meer informatie over de beschikbare subsidies en de beschikbare bedragen.

Subsidies gemeentelijke monumenten
Meer informatie over subsidiemogelijkheden voor restauratie en verbouw van gemeentelijke monumenten.
Subsidies rijksmonumenten
Meer informatie over subsidiemogelijkheden bij restauratie en verbouw van Rijksmonumenten.
Fondsen
Meer informatie over fondsen voor beschermde monumenten.


Omgevingsvergunning

Wie van plan is veranderingen aan te brengen aan een monument (ook aan interieurs) doet er goed aan zich zorgvuldig te laten informeren. Voor veel ingrepen is een Omgevingsvergunning met de activiteit bouwen en/of wijzigen van een monument nodig. Soms zijn beide nodig. Voor meer informatie bent u van harte welkom in het gemeentehuis bij de balie VROM. Open op werkdagen van 8.15 uur tot 12.15 uur of telefonisch (0571) 27 93 35.

Voor informatie of advies bij wijzigingen, onderhoud of restauratie van een monument kunt u contact opnemen met Alexander Tuitert (medewerker vergunningaanvragen) via tel. (0571) 279860.

Monumentenschildjes

Gemeentedemo afbeelding

Sinds enkele jaren beschikt de gemeente Voorst over nieuwe monumentenschildjes die de oude monumentenschildjes van ruim dertig jaar geleden vervangen. Doel is om de herkenbaarheid van de monumenten in de gemeente Voorst te vergroten. De monumentenschildjes zijn duurzaam, van hoge kwaliteit en ze zijn voor zowel de gemeentelijke als rijksmonumenten bedoeld. Nog lang niet alle monumenten dragen dit schildje, terwij ze kosteloos verkrijgbaar zijn. Eigenaren of gerechtigden kunnen zich melden bij de balie van VROM of contact opnemen met meneer G. Keijzer. Zijn telefoonnummer is (0571) 27 93 34.

Gelderse kwaliteitsregeling Kennis & Kunde

Elke eigenaar van een gebouwd monument die onderhoud of restauratie wil uitvoeren, zoekt een aannemer of vakman die goed werk levert en de spelregels kent. Dat is logisch, toch is het lang niet altijd eenvoudig om het juiste, deskundige bedrijf te vinden. De kwaliteitsregeling Kennis & Kunde die op advies van de provincie Gelderland en monumentenwacht Gelderland is ontwikkeld, dient de belangen van opdrachtgevers én opdrachtnemers. Juist bij monumentale bouwwerken gaat er, ondanks goede bedoelingen, wel eens wat mis. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met historische constructies, technieken en materialen. Kijk voor meer informatie op www.monumentenwacht-gld.nl/kwaliteit/register-erkende-bedrijven. Of neem contact met ons op. 

Abonnement monumentenwacht

Voor eigenaren van zowel gemeentelijke als rijksmonumenten is een abonnement op de monumentenwacht zeer aanbevelingswaardig. De inspectietijd kan variëren van acht uur voor een eenvoudig woonhuis tot 24 uur of meer voor een complex landgoed. Het manuurtarief in 2018 bedraagt ca. € 39 per manuur vrij van btw en € 25 voorrijkosten per inspectie. Jaarlijks abonnementsgeld (€ 30 of € 60), afhankelijk van inspectiefrequentie. Het geeft u zekerheid van een periodieke onderhoudscontrole, noodreparaties en deskundige advisering over instandhouding van uw kostbare monument. Kijk voor meer informatie op www.monumentenwacht-gld.nl.

Nieuwsbrief

Indien u geïnteresseerd bent in het ontvangen van een digitale nieuwsbrief over de stand van zaken of nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied cultuurhistorie, monumenten en archeologie van de gemeente Voorst, dan kunt u dit doen door uw e-mailadres door te geven aan l.kuipers@voorst.nl

De meest recente nieuwsbrief vindt u onderaan deze pagina onder 'Downloads'.

Archeologie

Het lijksilhouet dat tijdens de archeologische opgraving in september 2013 gevonden is in het nieuwbouwproject de Schaker te Twello, is na onderzoek van ruim een jaar weer terug in Twello. Het 4500 jaar oude silhouet, het vage spoor van een mens op de linkerzij en met opgetrokken benen, was als skelet in het zand vergaan. Alleen de verkleuring is bewaard gebleven met de bijgiften: een beker, een vuursteenmes en stenen bijl.

Het lijksilhouet is onderzocht en geconserveerd. Ook de platgedrukte beker is weer als ‘nieuw’. Voorlopig blijft de kist met het silhouet nog in de centrale hal van het gemeentehuis staan, waar het tijdens de openingsuren van het gemeentehuis te bewonderen is. Meer info op de pagina ´Opgravingen in de Schaker´.

Duurzaamheid en monumenten

Op woensdag 14 februari 2018 is er een informatieavond voor monumenteneigenaren georganiseerd, met als onderwerp Energie en erfgoed. In de gemeente Voorst wordt enthousiast aan de duurzaamheidsdoelstellingen gewerkt. Ook bij monumenten kan er veel gewonnen worden aan energiezuinigheid en wooncomfort, maar dat vraagt wel om extra aandacht.

Op de informatieavond lag de focus op energiebesparing bij monumenten, zowel door isolatie als door duurzame energieopwekking. De sprekers van Energie in Erfgoed en van de Monumentenwacht Gelderland legden uit op welke manieren energie bespaard kan worden en wat de winstpunten en risico's van elke manier zijn. De sprekers van het Nationaal Restauratiefonds, de provincie Gelderland en de gemeente Voorst vulden dit aan met uitleg over de mogelijkheden tot subsidiëring en financiering van deze duurzaamheidsmaatregelen.

De presentaties van de sprekers zijn hieronder te downloaden.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data