Het uitwerkings- of wijzigingsplan

Soms is het duidelijk dat ergens een bepaalde ontwikkeling moet gaan plaatsvinden, maar zijn de details nog niet bekend. Bijvoorbeeld bij het bouwen van een woonwijk; duidelijk is dat er een woonwijk komt, maar waar nu precies het park komt en waar de huizen is nog niet bekend. Dan kan in een bestemmingsplan de bestemming 'uit te werken' worden opgenomen. Binnen deze uit te werken bestemming moeten wel enkele uitwerkingsregels worden opgenomen. Als de details dan bekend zijn, kan de bestemming worden uitgewerkt in een gedetailleerd plan.

Bij een wijzigingsplan is er iets anders aan de hand. Een bepaald gebied krijgt de bestemming zoals het op dat moment ook in gebruik is. Daarnaast wordt aangegeven dat deze bestemming kan worden gewijzigd in een andere bestemming. In het bestemmingsplan wordt aangeven binnen welke regels deze wijziging moet blijven. Een kan zijn dat nu al bekend is dat een gebouw, bijvoorbeeld een school, over 5 jaar niet meer als school gebruikt zal worden. Door in het bestemmingsplan op te nemen dat de bestemming van het pand gewijzigd kan worden in wonen, is dat over 5 jaar makkelijker te realiseren.

Uitwerkingen en wijzigingen van het bestemmingsplan zijn mogelijk volgens artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Het voordeel van deze plannen is dat nu nog niet alle details bekend hoeven te zijn of een ontwikkeling nog niet direct in gang behoeft te worden gezet. Als het 'moederplan' wordt uitgewerkt of gewijzigd moet daarvoor een procedure worden doorlopen.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data