Kinderopvang

  Alle kinderen naar de voorschool

  Alle kinderen naar de voorschool

  Door de harmonisatie zijn de peuterspeelzalen vervallen en daarvoor in de plaats zijn de peutergroepen binnen de kinderopvang gekomen. De gemeente Voorst heeft als doel dat op termijn alle peuters naar een voorschoolse voorziening gaan. Peuters vanaf 2,5 jaar, zonder recht op kinderopvangtoeslag, kunnen een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang krijgen via de gemeente. 

  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

  VVE geldt voor peuters die extra ondersteuning nodig hebben op sociaal, emotioneel en/of spraak-, taalontwikkeling. De indicatie wordt afgegeven door de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. 

  Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (SMI)

  Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (SMI)

  De sociaal medische indicatie (SMI) biedt de mogelijkheid van kinderopvang als er sprake is van een sociaal, psychische en medische indicatie van ouder en/of kind. De fulltime zorg voor het kind door de ouder is niet mogelijk zonder gebruik van reguliere kinderopvang. 

  Aanvraag Landelijk Register Kinderopvang

  Aanvraag Landelijk Register Kinderopvang

  Om een kindercentrum of gastouderbureau op te starten dient de houder een aanvraag bij de gemeente in te dienen voor aanmelding in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).  

  Landelijk Register Kinderopvang

  Landelijk Register Kinderopvang

  In het Landelijk Register Kinderopvang staan alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouders en gastouderbureau geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen. 

  Peuteropvang in de gemeente Voorst

  Peuteropvang in de gemeente Voorst

  Ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunnen gebruik maken van kinderopvang of gastouderopvang (2-4 jaar).