Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere kosten. Bijzondere kosten zijn kosten die voor u (en/of uw kinderen tot 18 jaar) niet algemeen gebruikelijk zijn. Hierbij kunt u denken aan medische kosten, een bril, een hoortoestel, behandeling door een pedicure, tandartskosten, enzovoort. Maar ook voor duurzame gebruiksartikelen zoals bijvoorbeeld een wasmachine of een koelkast kan bijzondere bijstand worden verleend.

Gemeentedemo afbeelding

Bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten

Het moet wel noodzakelijk zijn dat u de bijzondere kosten maakt. Meestal is dat eenvoudig door de gemeente vast te stellen. Als het gaat om de beoordeling van een medische noodzaak, kan de gemeente een medisch advies opvragen bij een extern adviseur.

De gemeente moet kunnen bepalen of de kosten noodzakelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat u uw aanvraag om bijzondere bijstand indient voordat u de kosten maakt, of uiterlijk binnen een maand nadat u de kosten hebt gemaakt. Bewaar daarom uw rekeningen, bonnetjes, nota's en dergelijke, om aan te tonen dat u de kosten hebt gemaakt. Als u twijfelt of bepaalde kosten voor u noodzakelijk zijn, neemt u dan gerust contact op met Maatschappelijk Netwerk Voorst. Het telefoonnummer is (0571) 745 111.

Maximum bedragen

Voor sommige kosten verstrekt de gemeente een maximum bedrag aan bijstand. Bij voorbeeld voor een brilmontuur, een hoortoestel of tandartskosten.

Voorliggende voorzieningen

Er zijn kosten die vergoed kunnen worden door een andere instantie of op grond van een andere wet of regeling. We noemen dat voorliggende voorzieningen. Voor die kosten is geen bijzondere bijstand mogelijk. Enkele voorbeelden daarvan zijn: studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten, (aanvullende) zorgverzekering, WLZ, huurtoeslag. Ook de mogelijkheid om een lening af te sluiten bij de Stadsbank Apeldoorn zien wij als een voorliggende voorziening.

In sommige gevallen kunt u nog wel bijzondere bijstand krijgen als de voorliggende voorziening uw kosten niet volledig vergoedt, dus als u een eigen bijdrage moet betalen. De bijzondere bijstand vult dan het noodzakelijke bedrag aan tot 100% van de kosten. Voorbeelden daarvan zijn: eigen bijdragen voor thuiszorg, noodzakelijke kosten van een hoortoestel, pedicurekosten etc.

Inkomens- en vermogensgrens

U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als uw (gezins)inkomen en vermogen onder een bepaalde grens liggen. Vraag naar de voor u geldende inkomens- en vermogensgrenzen bij Maatschappelijk Netwerk Voorst, telefoonnummer: (0571) 745 111 of bekijk het overzicht onder downloads.

Aanvragen

Uw aanvraag kunt u indienen bij Maatschappelijk Netwerk Voorst, Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (0571) 745 111.

U kunt ook gebruik maken van het 'aanvraagformulier bijzondere bijstand' dat u hieronder bij 'downloads' vindt. Het aanvraagformulier kunt u (samen met de benodigde bewijsstukken) opsturen naar Maatschappelijk Netwerk Voorst.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data