Platform voor Duurzaam Samen Leven (voorheen Mondiaal Platform)

Gemeentedemo afbeelding

Wat is het Platform voor Duurzaam Samen Leven?

Het Platform voor Duurzaam Samen Leven is samengesteld uit leden van diverse maatschappelijke groeperingen uit de gemeente Voorst. Momenteel zijn er geen vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor dit platform. Hierdoor is het Platform niet actief.

Taken

  • Bevorderen van de bewustwording in de gemeente Voorst van een duurzame ontwikkeling van de samenleving, waarin productie en consumptie zodanig plaatsvinden dat voorzien wordt in de behoefte van de huidige bewoners van de aarde, ook voor toekomstige generaties de mogelijkheid blijft bestaan om in hun behoeften te voorzien en mensen, bevolkingsgroepen en volkeren in goede onderling verhoudingen samenleven en samenwerken.
  • Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties die zich bezighouden met duurzame ontwikkeling.
  • Ondersteunen of ontwikkelen van nieuwe initiatieven met inbegrip van het organiseren van activiteiten die een bijdrage leveren aan de versterking van duurzame ontwikkeling van de samenleving.
  • Gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan en het voeren van overleg met het college over het duurzame ontwikkelingsbeleid, bij voorkeur op basis van een daartoe opgesteld werkplan.

De leden zijn zoveel mogelijk aantoonbaar betrokken bij duurzame ontwikkeling van de samenleving, waarbij bij voorkeur verschillende aspecten als milieu, vrede en veiligheid, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking zijn vertegenwoordigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Welzijn, telefoon (0571) 27 92 04

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data