Leveranciers hulpmiddelen

Nieuwe leveranciers voor hulpmiddelen Wmo

De gemeenten Voorst, Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Olst-Wijhe en Zutphen hebben de aanbesteding voor hulpmiddelen binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) afgerond.  

Sinds 1 oktober 2018 kunnen inwoners van de gemeente Voorst voor Wmo-hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen, terecht bij drie nieuwe leveranciers: 

Keuzemogelijkheid vanaf 1 oktober 2018

Inwoners die na 1 oktober 2018 voor het eerst een hulpmiddel van de gemeente in bruikleen krijgen kunnen voor één van de drie nieuwe leveranciers kiezen. 

De gemeente heeft de inwoners die voor 1 oktober 2018 al gebruik maakten van hulpmiddelen zijn per brief over deze verandering geïnformeerd. Deze inwoners weten bij welke nieuwe leverancier zij terecht kunnen als er iets met het hulpmiddel is dat ze in gebruik hebben. Voor inwoners met meerdere hulpmiddelen is geregeld dat zij niet met meerdere leveranciers te maken krijgen.

Kwaliteit voorop

De gemeenten hebben bij het selecteren van de nieuwe leveranciers vooral op de kwaliteit gelet. Om dat ook in de toekomst te kunnen waarborgen, gaan de gemeenten vaker dan voorheen de tevredenheid onderzoeken van de inwoners die gebruik maken van hulpmiddelen. De informatie die daar uitkomt, wordt gebruikt in periodieke gesprekken met de leveranciers. De mogelijkheid voor inwoners om te kiezen uit één van de drie leveranciers moet ook bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. 

Maatschappelijk Netwerk Voorst

Bij de Frontoffice van het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNVoorst) in het Kulturhus kunt u terecht voor hulpmiddelen op grond van de Wmo en vragen daarover. 

U kunt de Frontoffice van MNVoorst op werkdagen bellen tussen 8.30 - 12.30 uur op 0571-745 111.

U kunt ook een e-mail sturen naar info@mnvoorst.nl of langskomen in het Kulturhus, Jachtlustplein 11 in Twello, of u kijkt op de website van MNVoorst.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data