Meedoen en meedenken

Meedoen is belangrijk in de Wmo. Maar meedenken en participeren door inwoners van de gemeente Voorst bij de beleidsvorming zijn ook erg belangrijk. In de Wmo wordt dit ook nadrukkelijk als taak bij de gemeente neergelegd. Wat betekent dit voor u, of uw vereniging of organisatie?

  • De gemeente biedt u belangrijke beleidsstukken ter inspraak aan via berichtgeving in het Voorster Nieuws en op deze website.
  • De gemeente overlegt met betrokkenen, instellingen en de Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) Voorst. Informatie over de cliëntenraad vindt u hier.
  • De gemeente biedt aan om in bijeenkomsten van ouderenbonden, verenigingen of belangengroeperingen en cliëntenraden mondeling een nadere toelichting te geven op de inhoud en uitvoering van de Wmo. Mocht u daarvan gebruik willen maken, dan kunt u contact opnemen met de heer P. Krük. Zijn telefoonnummer is (0571) 27 92 99. Zijn e-mailadres is peter.k@voorst.nl
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data