Wmo-maatwerkvoorzieningen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) heeft als doel: MEEDOEN. Iedereen moet kunnen meedoen aan de maatschappij.

Foto van winkelende vrouw in rolstoel

Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit kan een gevolg zijn van beperkingen, of omdat iemand de regie over zijn of haar leven kwijt is. Hoewel iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft ondersteunt de Wmo mensen die dat nodig hebben.

 


Maatwerkvoorzieningen in de Wmo

De Wmo 2015 kent verschillende maatwerkvoorzieningen:

  • rolstoelvoorzieningen
  • vervoersvoorzieningen (zoals een scootmobiel of PlusOV-vervoerspas)
  • woonvoorzieningen (zoals een opklapbare douchezit)
  • individuele begeleiding
  • groepsbegeleiding (dagbesteding)
  • huishoudelijke ondersteuning
  • kortdurend verblijf (respijtopvang).

Maatwerkvoorziening in natura of PGB

U kunt een maatwerkvoorziening in natura krijgen. In dat geval regelt de gemeente dit voor u. Of u vraagt een maatwerkvoorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kunt u met een toegekend budget zelf keuzes maken. Het PGB-beleid van de gemeente Voorst staat in de Uitgangspuntennotitie Persoonsgebonden budget.

Eigen bijdrage en de Wmo

De gemeente vraagt van u een bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening. Dit geldt niet voor rolstoelvoorzieningen en een PlusOV-vervoerspas.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en int deze. Het CAK stuurt u hierover beschikkingen en facturen.

Als u gebruik maakt van meerdere Wmo-maatwerkvoorzieningen, dan betaalt u voor deze voorzieningen samen niet meer dan de maximale eigen bijdrage. Ook betaalt u niet meer aan eigen bijdrage dan de totale kostprijs van een voorziening. Verder geldt dat u een eigen bijdrage betaalt zolang de voorziening aan u is verstrekt. Kijk voor meer informatie over eigen bijdragen in de Wmo op de website van het CAK.

Hoeveel bedraagt de eigen bijdrage?

De eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen bedraagt in 2019 maximaal € 17,50 per vier weken. In 2020 bedraagt de eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand (omgerekend is dat bijna hetzelfde bedrag).

Belangrijk om te weten:

  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
  • Inwoners met een laag inkomen (minder dan 125% van de bijstandsnorm) kunnen bijzondere bijstand aanvragen voor de eigen bijdrage.

Maatschappelijk Netwerk Voorst

Bij de Frontoffice van het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNVoorst) in het Kulturhus kunt u terecht voor maatwerkvoorzieningen en vragen over de eigen bijdrage Wmo.

U kunt de Frontoffice van MNVoorst op werkdagen bellen tussen 8.30 - 12.30 uur op 0571-745 111.

U kunt ook een e-mail sturen naar info@mnvoorst.nl of langskomen in het Kulturhus, Jachtlustplein 11 in Twello, of u kijkt op de website van MNVoorst.


Downloads

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data