Het Jeugdfonds Sport biedt alle kinderen in de gemeente Voorst de kans om te sporten

Jeugdfonds Sport biedt kinderen tot en met 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging, sportkansen. Het Jeugdfonds Sport betaalt de contributie en de benodigde attributen (max € 90) tot een maximaal bedrag van € 225 per kind per jaar. Het contributiebedrag (of de benodigde attributen) wordt rechtstreeks naar de rekening van de sportclub (-winkel) overgemaakt. Ouders, kinderen en verenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen maar nemen hiervoor contact op met één van de intermediairs in hun omgeving. Ook mogen zij direct contact opnemen met het lokale aanspreekpunt, Robert Horstink. De intermediairs en het lokale aanspreekpunt kennen de situatie van het kind. Het Jeugdfonds Sport vertrouwt op hun oordeel.

Werkwijze
Zodra er bij een intermediair  een vermoeden leeft of dat er concrete vraag om hulp binnenkomt, zal deze kort de spelregels van het Jeugdfonds Sport uitleggen om de persoon in kwestie vervolgens in contact te brengen met lokale  aanspreekpunt Robert Horstink (voor het indienen van een aanvraag).

Aan de slag!
Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdfonds Sport, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen, trainingen en/of wedstrijden laat gaan.

Informatie
Voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport in de gemeente Voorst kunt u een kijkje nemen op www.voorstactief.nl/jeugdfonds of kunt u contact opnemen met Robert Horstink (r.horstink@voorst.nl of 06-50438659).

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data