Sport en Recreatie

  Voorst Actief en in Beweging

  Voorst Actief en in Beweging

  Op het digitale platform voorstactief.nl kunnen verbindingen tot stand komen tussen burgers en organisaties. Kleine initiatieven kunnen daardoor uitgroeien tot bloeiende activiteiten. Voorstactief.nl is de plaats waar we het aanbod kunnen én mogen laten zien aan elkaar. 

  Inzet buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen

  Inzet buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen

  Buurtsportcoaches (BSC) leveren een bijdrage aan de uitvoering van de sportnota dat gericht is op voldoende sport en beweging voor alle inwoners van de gemeente Voorst. In de gemeente Voorst zijn de dorpscontactpersonen tevens buurtsportcoach. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan het gezondheids- en WMO beleid van de gemeente. Beide functies zorgen voor extra aandacht voor sociale ontmoeting en bewegen. Dit draagt bij aan een goede conditie en zelfredzaamheid van mensen en zal zorgen dat in de kernen een combinatie wordt gelegd tussen sociale ontmoeting en bewegen. 

  JOGG-gemeente

  JOGG-gemeente

  De gemeente Voorst is sinds 2014 een JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht.  

  Nota Sport- en beweegbeleid

  Nota Sport- en beweegbeleid

  De gemeenteraad van Voorst heeft in mei 2012 goedkeuring gegeven aan de nota sport- en beweegbeleid voor de periode 2012 tot en met 2016, genaamd “Voorst maakt ruimte voor sport en bewegen”. Met het actieprogramma uit de nota streven we naar meer sport en bewegen voor alle inwoners van Voorst en specifiek voor de doelgroepen jeugd, senioren en mensen met een beperking.  

  Verhuur gemeentelijke (sport) accommodaties

  Verhuur gemeentelijke (sport) accommodaties

  Binnen de gemeente Voorst bestaat de mogelijkheid om een zaal te huren voor sporten, dansen, vergaderen, musiceren of een cursus.  

  Jeugdsportfonds

  Jeugdsportfonds

  Het Jeugdsportfonds biedt kinderen tot 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging, sportkansen. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en de benodigde attributen (max € 90 euro) tot een maximaal bedrag van € 225 euro per jaar.