Voorst onder de Loep

De gemeente Voorst denkt dat we vaker maatschappelijke problemen kunnen voorkomen. Leden van projectteam 'De Loep' onderzoeken hoe dit te bereiken. Het team baseert zich op de aanwezige kennis en inzichten in onze samenleving. 

Waarom dit project
Problemen zoals schulden, eenzaamheid, overgewicht, verslaving, opvoedingsonmacht, verwaarlozing en huiselijk geweld komen helaas vaker voor dan wij denken. De vraag is: kunnen wij vaker deze problemen voorkomen? Daarom starten we het project Voorst onder de Loep.

Aanpak: Samenlevingsbeleid
Het projectteam volgt een methode om met de samenleving (inwoners, verenigingen, ondernemers, organisaties en overheid) tot oplossingen en acties te komen. Hier kunt u het Plan van Aanpak bekijken. 

Tussenstand: analyse is klaar
In september 2017 was de bloemlezing klaar. De bloemlezing is de letterlijke weergave van 411 interviews afgenomen door 90 interviewers. In de bloemlezing komt alle kennis, wijsheid en emotie over preventie, zorg en leefbaarheid in de gemeente Voorst samen.

Tijdens de 'week van de experts' van 8 tot en met 12 januari 2018 bespraken we in zes gesprekken met experts onze analyse. Wij stelden in totaal 43 experts twee vragen: klopt onze analyse en wat kunnen we doen?

In januari 2018 hebben we de analyse afgerond. Het zijn 18 schema's met de belangrijkste problemen in onze Voorster samenleving. Elk schema biedt inzicht in de oorzaken van deze problemen. 

Tijd voor actie!
Met alle input van de interviews, de expertmeeting, ervaringsdeskundigen, loepsessies en feiten & cijfers hebben we de analyse afgerond. Tijd voor actie! De komende maanden werkt het projectteam graag samen met u aan doelen, oplossingen en acties.

Meedenken over acties?
Wilt u meedenken over acties? Of gewoon even horen waar het projectteam staat? Kom dan eens naar de projectruimte in het Kulturhus in Twello en abonneer u op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data