Open Monumentendag 2018

In het tweede weekend van september is het weer zover: de 32ste editie van de Open Monumentendag! In 2018 staat het thema 'In Europa' centraal. Dit thema is gekozen omdat 2018 het Europese jaar van het Cultureel Erfgoed is.

Dit jaar zal de focus daarom liggen op internationale bouw- en tuinstijlen, de uitwisseling van kennis en technieken, grensoverschrijdende handel, migratie, religie en conflicten, kortom, datgene dat ons verbindt met de rest van Europa. En dat is meer dan u denkt. Al sinds mensenheugenis is Europa een lappendeken landen, culturen, volken, talen en religies die niet met en niet zonder elkaar kunnen.

Het inspiratiedocument van het Projectbureau Open Monumentendag beschrijft het als volgt.
Nederland heeft in die hectische eeuwen van strijd en toenadering beide kanten van de medaille leren kennen. Ons land werd geciviliseerd door de Romeinen, geplunderd door de Noormannen, bezet door de Spanjaarden. We voeren oorlogen op zee met de Engelsen. Werden ingelijfd door de Fransen, maakten vijf jaar deel uit van het Duitse 'Dritte Reich'. Maar we dreven ook volop handel, werden schatrijk, sloten vredesakkoorden, namen honderdduizend vluchtelingen op, werden een vrijhaven voor vrijdenkers. Onze vorsten en hoge adel sloten 'grensoverschrijdende' huwelijken, met alle culturele uitwisseling van dien. Onze Europese contacten hebben ons beïnvloed en net zo hebben wij in Europa onze sporen nagelaten.

Ook in de gemeente Voorst is deze Europese geschiedenis herkenbaar, zichtbaar en tastbaar. Wat denkt u van middeleeuws tufsteen uit Duitsland en 16de-eeuws hout uit Scandinavië? Grensoverschrijdende handelsroutes via de IJssel, de Hanzewegen en de Hessenwegen zetten de deur wijd open naar de rest van Europa. Franse gotische kerkarchitectuur, Engelse landschapsstijl en Duitse Bentheimer zandsteen hebben een onmiskenbare stempel gedrukt op onze omgeving. Rijkdom uit de overzeese handel werd geïnvesteerd in landhuizen met exotische namen als Matanze (Cuba, zilvervloot van Piet Hein) en Tercera (de Azoren). Landgoederen werden bewoond en/of beheerd door buitenlandse kloosters en internationale adel. Tegelijkertijd brachten plunderingen, inkwartieringen, brandstichtingen en bombardementen door de Fransen, Kozakken, Duitsers en geallieerde troepen grote verwoestingen toe, soms gepaard gaand met onderwerping, soms met bevrijding. Ter verdediging werden allerlei verdedigingswerken opgericht, van middeleeuwse kastelen tot de IJssellinie ten tijde van de Koude Oorlog. U ziet, genoeg verhalen dus!

Het comité Open Monumentendag Voorst is al enthousiast bezig met het samenstellen van het programma voor dit jaar. Op een later tijdstip zult u op deze webpagina meer informatie vinden over de Open Monumentendag 2018 in de gemeente Voorst.

Bent u zelf geïnteresseerd in geschiedenis, monumenten, bouwhistorie, kunst of archeogie, geef u dan op als vrijwilliger voor de organisatie van dit jaarlijkse evenement. Wij als comité zoeken versterking! Aanmelden kan door een mail te sturen naar m.schneiders@voorst.nl

 

Eigenaren, beheerders, ambachtslieden en overheden onderhouden de monumenten en behouden ze voor de toekomst. Samen met duizenden vrijwilligers en professionals zorgen zij ervoor dat het Nederlandse erfgoed bekend wordt en toegankelijk blijft voor bezoekers. Ook in de gemeente Voorst mogen we blij zijn dat zoveel eigenaren en vrijwilligers weer bereid zijn mee te werken aan de Open Monumentendag! We zijn er trots op opnieuw een groot en veelzijdig programma aan te bieden. Want zonder hen geen Open Monumentendag in de mooie gemeente Voorst!

 

  


(RM=Rijksmonument GM=gemeentelijk monument)

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data