Opengestelde monumenten in Voorst

De Breuninkhof / Hof van Bussloo (GM), Breuninkhofweg 7, Voorst (Bussloo)

De historie van deze boerenplaats gaat ver terug. Al in 1405 werd de naam ‘die Brunynckhoff’ in de goederenlijst van de abdij Sint Salvador in Prüm vermeld. Later was het één van de boerderijen die tot het landgoed Bussloo behoorden. In 1907 werd de boerderij herbouwd na een brand. Het bakhuisje en de schuur bleven ongedeerd en zijn daarom van oudere datum. Eind twintigste eeuw was in het pand de uitgaansgelegenheid Pampus gevestigd. Nu vindt u onder de naam Hof van Bussloo een heel plezierig restaurant in dit monument. Recent is ook de voormalige varkensschuur voor een horeca- en vergaderfunctie geschikt gemaakt. Deze schuur is opengesteld, u kunt het geslaagde resultaat van de restauratie en herbestemming bewonderen. Iedereen die de initialen van de voormalige bewoners (gekerfd in het pand) kan vinden en twee foto’s daarvan toont ontvangt een gratis kop koffie!

St. Martinuskerk (RM), Bussloselaan 40, Voorst (Bussloo)

De baron van Wijnbergen en de heer van Bussloo besloot in 1818 op zijn landgoed een rooms-katholieke kerk voor zijn pachters te laten bouwen. De kerk in neoclassicistische stijl is een zogenaamde Waterstaatskerk. De architecten van het ministerie van Waterstaat hebben namelijk de bouw begeleid. Het interieur is naar eigen inzicht vormgegeven, wat leidde tot een bijzondere, bijna Byzantijnse uitstraling. De voorgevel wordt bekroond door een fronton en een torentje. Boven het portaal bevindt zich een gevelsteen met het wapen van baron van Wijnbergen. Hij schonk de kerk in 1846 een orgel, gemaakt door C. Naber. De kerk is recent uit de eredienst onttrokken, stichting Sint Martinuskerk Bussloo heeft nu het gebruiksrecht.

De kerk is open van 11.00 uur tot 16.30 uur. In deze plek van plezier is een muzikaal programma te beluisteren van Ramble-On uit Klarenbeek. Zij spelen muziek uit, onder andere, de Top 2000. Daarnaast ontvangt u informatie over de geschiedenis en toekomst van dit monument. Er is koffie, thee en frisdrank te koop.

Dorpskerk Voorst (RM), Schoolstraat 16, Voorst

Van een (vermoedelijk houten) kerk in Voorst is al sprake in 893. In de 12e eeuw is de huidige kerktoren gebouwd. Bij deze tufstenen toren hoorde mogelijk een eveneens tufstenen 12e-eeuwse kerk, als voorganger van de huidige kerk. Zeker is in ieder geval dat de huidige kerk in de 15e eeuw gebouwd is. De kerk is opgetrokken uit baksteen en aan de buitenkant bekleed met tufsteen. Dit tufsteen zou afkomstig kunnen zijn van de eerdergenoemde 12e-eeuwse tufstenen kerk.

In de kerk vindt u, onder andere, een fresco uit 1566, fraaie grafzerken vanaf de 16e eeuw, een 17e-eeuwse preekstoel en een mooi orgel van Carl Naber uit 1843. De gewelven van de kerk zijn ooit vervangen door een houten plafond, maar de leuke, gebeeldhouwde kraagstenen zijn nog te bewonderen. Voor de liefhebbers van muzikaal plezier: in de kerk geeft het AMC Kamerkoor uit Amsterdam om 14.00 uur een concert. De kerk is open van 12.00 uur tot 16.00 uur.

De Keizershof (RM), Keizershofweg 3-5, Voorst

Dit monument met de markante hoge puntgevel heeft een aantal gebinten uit 1652-1653 en metselwerk uit ca. 1740. De boerderij heeft meerdere namen gehad (Agneshofstede, Roskam(p), vanaf 1732 De Keizershof) en ook meerdere functies. Het was namelijk meer dan een boerderij en een deel werd dan ook zelfstandig verhuurd. Een korte tijd in de 18de eeuw was er een herberg gevestigd en tijdens de Franse tijd woonde vermoedelijk de maire van Voorst (de burgemeester) in het huis. Ook is het verhuurd geweest aan een Engelse luitenant-kolonel en marinekapitein en aan een schooljuffrouw. De boerderij is gesitueerd aan de rand van het dorp Voorst, met uitzicht over de Voorsterklei en de IJsselvallei. Het huis wordt op dit moment gerestaureerd, wat uiteraard erg interessant is!


Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data