Gemeentelijke onderscheidingen

Iemand die zich al gedurende een langere periode inzet voor een vereniging, instelling of stichting in de gemeente Voorst, kan in aanmerking komen voor een gemeentelijke onderscheiding.

De gemeente kent de erepenning, het ereblijk ''t Formulier' en de Gulden Keper. Om iemand voor te dragen voor een gemeentelijke onderscheiding kunt u het aanvraagformulier onderscheiding downloaden, printen en ingevuld opsturen naar de gemeente Voorst.

Gemeentedemo afbeelding

Erepenning

De Erepenning Voorst is bedoeld voor personen die zich zeer langdurig en uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de Voorster gemeenschap.


Ereblijk '’t Formulier'

Het Ereblijk ''t Formulier' is bedoeld voor personen of groepen die zich langdurig of bij een zeer bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gemaakt voor de Voorster gemeenschap.

Gulden Keper

De Gulden Keper is bedoeld voor personen of groepen die zich langdurig verdienstelijk hebben gemaakt dan wel een bijzondere prestatie hebben verricht voor het culturele leven, de sportbeoefening of andere algemeen maatschappelijke activiteiten in de gemeente Voorst.

Aanvraagformulier gemeentelijke onderscheiding

Om iemand voor te dragen voor een gemeentelijke onderscheiding kunt u gebruik maken van het Aanvraagformulier onderscheiding. Print het formulier uit, vul het in en stuur het op naar de afdeling Communicatie en Representatie ('vertrouwelijk').

Voor informatie kunt contact opnemen met mevrouw A. van Vilsteren van de afdeling Communicatie en Representatie via telefoonnummer (0571) 27 93 82 of via e-mail: A.vanvilsteren@voorst.nl. Zij informeert u graag over de haalbaarheid van uw voorstel. De procedure voor de aanvraag van een gemeentelijke onderscheiding neemt ongeveer twee maanden in beslag. 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data