Koninklijke Onderscheidingen

Iemand die zich al gedurende vele jaren inzet voor de samenleving kan in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding.

Aanvraag en informatie

Om iemand voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding moet u een voorstelformulier (pdf) inleveren bij de gemeente. Dit formulier kunt u downloaden via de landelijke internetsite www.lintjes.nl (onder het tabje 'downloads'). Op deze site kunt u meer informatie vinden over het decoratiestelsel. U kunt ook contact opnemen met mevrouw A. van Vilsteren van de vakgroep Communicatie en Representatie via telefoonnummer (0571) 27 93 82 of via e-mail: A.vanvilsteren@voorst.nl. Zij informeert u graag over de haalbaarheid van uw voorstel.

Procedure

Voor het toekennen van een Koninklijke onderscheiding geldt een zorgvuldige procedure. De burgemeester van Voorst beoordeelt of een decoratie mogelijk is. Hij zendt zijn advies naar de Commissaris van de Koning. Deze moet op zijn beurt de voorstellen inleveren bij het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Het Kapittel adviseert de betreffende minister. Deze stelt een ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) op. Na ondertekening van het KB door Zijne Majesteit de Koning is de onderscheiding toegekend. Op het gewenste tijdstip reikt de burgemeester de versierselen uit die horen bij de Koninklijke onderscheiding.

Gelegenheid voor uitreiking

Een Koninklijke onderscheiding kan op twee momenten worden verleend.

Bij algemene gelegenheid, ook wel bekend als de 'Lintjesregen'. Deze is ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning, doorgaans eind april op de laatste werkdag voor Koningsdag. U dient deze aanvraag vóór 1 juli van het voorafgaande jaar in te dienen bij de burgemeester.

Bij tussentijdse (bijzondere) gelegenheid. Een tijdstip waarmee de verdiensten onlosmakelijk verbonden zijn, bijvoorbeeld een jubileum, een bijzonder congres of een afscheid. Het zwaartepunt van de verdiensten moet dus gekoppeld zijn aan de tussentijdse gelegenheid. U dient deze aanvraag minimaal vijf maanden voor de gewenste gelegenheid in te dienen bij de burgemeester.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data