Algemeen

Begripsomschrijving

  • Ambtenaar is hij die is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn
  • Volledige betrekking: een baan voor maximaal 36 uur per week
  • CAR is de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling, ook wel de CAO voor gemeenten
  • LAR: Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling
  • LOGA: Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden
  • Rechtspositie: alle regels en richtlijnen die je rechten en plichten omschrijven, ook wel arbeidsvoorwaarden genoemd

Wat zijn mijn arbeidsvoorwaarden?

Voor alle medewerkers zijn de arbeidsvoorwaarden (rechtspositie) geregeld in de CAR/LAR en in specifieke lokale regelingen. De CAR en de LAR wordt niet toegepast voor:

  • de vrijwilligers bij de brandweer, die onder hoofdstuk 19 CAR vallen
  • de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data