Financiële regelingen personeel

Salaris nu

Basis salaris per maand 

 • gebaseerd op  beschreven normfuncties
 • normfunctie bepaalt de functie-eisen en de functieschaal
 • koppeling functie aan normfunctie
 • gebaseerd op schalen uit bijlage AA van de Bezoldigingsregeling 1997
 • schaal bestaat uit 12 periodieken
 • jaarlijkse verhoging per datum in dienst tot maximum

Vaste jaarlijkse toelagen   

 • vakantietoelage
 • eindejaarsuitkering

Vergoedingen (a)

Toelagen   
1 vaste toelage van maximaal 10%  op basis van functioneren  
2 incidentele toelage op grond van eenmalige bijzondere prestatie  
3 maxtoelage van 2, 4 of 6% bij betaling op maximum functieschaal na 5, 10 of 15 jaar  
4 persoonlijke toelagen toelage op basis van maatwerk  
5 toelage onregelmatige dienst  
6 gratificatie ambtsjubileum

Vergoedingen (b)

Tegemoetkoming in de kosten   

 • dienstreizen
 • woon-werkverkeer
 • studie
 • verhuizing bij verhuisplicht
 • vakbondscontributie
 • waarneming hogere functie
 • overwerk
 • verschuiving van uren
 • werkkleding (uniform)

Inkomen later/ pensioen

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor medewerkers bij de overheid. Opbouw op basis van middelloon
1 waardeoverdracht opgebouwd pensioen meenemen   
2 levensloopregeling sparen voor een betaalde onderbreking in loopbaan   
3 Invaliditeitspensioen regeling voor aanvulling inkomen bij arbeidsongeschiktheid (verzekering)  
4 nabestaanden/partnerpensioen  
5 AOW

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data