Indiensttreding

Contract

Vaste aanstelling

 • bij interne (her)plaatsing (automatisch)
 • extern bespreekbaar

Tijdelijke aanstelling

 • bij wijze van proef (maximaal 12 maanden)
 • voor functies met tijdelijk karakter: maximaal 36 maanden

Arbeidsovereenkomst

 • voor oproepwerkzaamheden
 • er is een minimumurengarantie: 2 uur per oproep
 • een uitbetalingsgarantie: 15 uur betaling per maand
 • verrekening uren per kwartaal

Onderzoek en toetsing

 • Medische keuring (verplicht) bij functies die een gevaar kunnen zijn voor de gezondheid
 • Intredeonderzoek (niet verplicht) onderzoek naar geschiktheid voor functie geen voorwaarde voor aanvaarden functie
 • Verklaring omtrent het gedrag (verplicht)
 • Assessment of psychologisch onderzoek (mogelijk verplicht)
 • Identiteitsbewijs (verplicht)
 • Referenties (niet verplicht
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data