Instroom, functioneren en uitstroom

Instroom

Werving en selectie

 • vacatures intern, daarna extern
 • inspraak medewerkers bij sollicitatie gesprekken

Doorstroom/functioneren

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

 • jaarlijks functioneringsgesprek (incl POP)
 • 3 jaarlijks beoordeling
 • studiefaciliteiten
 • mobiliteitswensen/inventariseren van mogelijkheden voor doorstroom naar andere functie

Uitstroom

Ontslag

 • op eigen verzoek
 • in verband met pensioen
 • in verband met disfunctioneren
 • reïntegratie voorafgaand aan ontslag
 • gedwongen ivm uitplaatsing, reorganisatie, bezuinigingen, herindeling
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data