Verlof

Vakantieverlof

Basisverlof per jaar

 • bij volledige betrekking 158,4 uur
 • balansverlof 28,8 uur
 • 14,4 uur extra bij toelage onregelmatige dienst
 • verlofuren worden meegenomen in de berekening van de netto uren in de IWK

Buitengewoon verlof

Verlof bij bijzondere gebeurtenissen

 • voltrekking van het eigen geregistreerd partnerschap en bij het eigen huwelijk

Zorgverlof

Verlof i.v.m. zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

 • verlof voor vrouwelijke werknemer bij bevalling voor 16 weken, waarvan minimaal 4 weken voor de bevalling.
 • verlof i.v.m. adoptie voor ten hoogste 4 weken voor de werknemer
 • 2 dagen kraamverlof bij bevalling partner c.a.

Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

 • zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden (o.b.v. maatwerk in overleg)
 • voor een opgelegde verplichting door wet of overheid
 • de uitoefening van actief kiesrecht

Kort en langdurig zorgverlof

 • verlof voor de noodzakelijke verzorging i.v.m.ziekte (in periode van 12 maanden kort verlof max 2x de arbeidsduur en langdurig max 6x arbeidsduur) van echtgenoot (partner), inwonend (pleeg) kind en bloedverwant 1e graad

Ouderschapsverlof

Wettelijk recht op onbetaald verlof voor werknemer voor verzorging van zijn kind.

 • aantal uren verlof is 26 x de arbeidsduur per week
 • verlof kan naar keuze worden opgenomen

Binnen wettelijk recht aanspraak op betaald verlof voor werknemer voor verzorging van zijn kind

 • aantal uren verlof is 13 x de arbeidsduur per week
 • verlof kan naar keuze worden opgenomen
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data