JongVoorst

De gemeente Voorst heeft de beschikking over een eigen netwerkplatform voor jonge ambtenaren: JongVoorst. JongVoorst organiseert activiteiten voor ambtenaren t/m 35 jaar. Het netwerkplatform is niet alleen ´leuk en gezellig´, maar het wil ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling,  kennisvergroting en uitbreiding van het interne en externe netwerk.

Samen doen, samen leren, samen groeien!

JongVoorst wil de jongeren welke werkzaam zijn bij de gemeente Voorst binden onder motto ´Samen doen, samen leren, samen groeien!´. Jonge collega’s zijn vaak ondernemend, flexibel, actief op social media en willen groeimogelijkheden hebben in hun functie of als persoon, daarom is het belangrijk elkaar te treffen en van elkaar te leren.

JongVoorst richt zich op twee pijlers: Kennis & Netwerk. Bij ´Kennis´ kan gedacht worden aan het organiseren van interessante workshops (met boeiende sprekers) of trainingen om bepaalde vaardigheden verder onder de knie te krijgen. ´Netwerk´ spreekt waarschijnlijk voor zich: denk aan een kwartaalborrel waarbij (nieuwe) collega´s elkaar beter kunnen leren kennen, maar ook bedrijfsbezoeken of het in contact komen met (jonge) netwerkplatforms van andere gemeenten/organisaties.

Organisatie

Bestuursleden van JongVoorst zijn Bianca Bot, Dorien de Kruiff, Jelleke Bosma en Jelle van der Ploeg. Meer weten? Contact ons via jongvoorst(at)voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data