Stageplaats bij Groen en Infrastructuur en Buitendienst Openbaar Grondgebied

Vakgroepen Buitendienst Openbaar Grondgebied en Groen en Infrastructuur

De vakgroepen Buitendienst Openbaar Grondgebied en Groen en Infrastructuur houden zich voornamelijk bezig met de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Te denken valt hierbij aan de voorbereiding en advisering op het gebied van verkeer, wegen, water en riolering, verlichting en groen en de uitvoering en het onderhoud hiervan.

Functie-inhoud stageplaats

Bij de Buitendienst Openbaar Grondgebied maak je in je stage kennis met de aspecten van het onderhoud van de openbare ruimte. Je kunt hierbij denken aan onderhoud van groen, onderhoud van wegen.

Bij Groen en Infrastructuur maak je in je stage kennis met werkvoorbereiding, verkeerstechniek, waterhuishouding, en ontwikkeling van groen, natuur en landschap, en autocad-werkzaamheden.

Jouw profiel

Je volgt een relevante MBO of HBO-opleiding (voor de buitendienst behoort LBO-niveau ook tot de mogelijkheden). Je zit bij voorkeur in het 3e of 4e leerjaar en je bent minimaal 4 dagen per week inzetbaat. De stageduur bedraagt minimaal 3 maanden.

Downloads

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data