Stageplaats bij Juridisch en Administratieve Ondersteuning en Veiligheid

Vakgroep Juridische en Administratieve Ondersteuning en Veiligheid

De vakgroep Juridische en Administratieve Ondersteuning en Veiligheid bestaat uit een juridisch en een administratief deel. Het juridisch deel begeleidt en toetst de complexe vergunning-, melding- en handhavingprocedures, behandelt complexe bezwaar- en beroepschriften, inclusief de vertegenwoordiging en draagt bij aan het integrale handhavingsbeleid. Zij stelt juridische beleidskaders op en adviseert op strategisch niveau over nieuwe ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie. Het administratieve deel verzorgt onder andere de verslaglegging van hoorzittingen en behandelt overige administratieve juridische handelingen.

Functie-inhoud stageplaats

Tijdens je stage ga je meedraaien met de dagelijkse gang van zaken binnen de vakgroep. Je gaat eenvoudige juridische procedures op het gebied van omgevingsrecht (bezwaar- en beroepsprocedures) behandelen. Je verleent diverse juridische ondersteunende werkzaamheden en je woont hoor- en rechtszittingen bij. Naast deze werkzaamheden bieden wij jou de mogelijkheid om je eigen stageopdracht uit te werken.

Jouw profiel

Je volgt een relevante HBO- of Academische opleiding, bij voorkeur vanaf het 3e leerjaar. De duur van je stage bedraagt minimaal 5 maanden. Je hebt affiniteit met Ruimtelijke Bestuursrecht en hebt belangstelling voor het werken bij een overheidsinstantie.

Downloads

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data