Stageplaats bij Sociaal Domein

Sport en Bewegen

De vakgroep geeft uitvoering aan het sportbeleid. Het sportbeleid van de gemeente is onder andere vastgelegd in de Nota Vitaal Voorst. Om de doelen te verwezenlijken versterken we de samenwerking met o.a. de sportverenigingen en het onderwijs, verbeteren we de sportinfrastructuur en vergroten we de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij sport en bewegen.

Functie-inhoud stageplaats

Bij de vakgroep sport en bewegen komt het nog wel eens voor dat er stageplekken beschikbaar zijn. Tijdens je stage ga je meedraaien met de dagelijkse gang van zaken binnen de vakgroep. Je ondersteunt de vakgroep bij uitvoerende taken. Naast deze werkzaamheden bieden wij jou de mogelijkheid om je eigen stage opdracht uit te werken. Opdrachten zoals marktonderzoek doen, schrijven van een adviesrapport en het coördineren van sportprojecten komen aan bod.

Jouw profiel

Je volgt een relevante MBO- of HBO opleiding, bij voorkeur vanaf het 2e leerjaar. De duur van je stage bedraagt minimaal 4 maanden. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, je bent ambitieus en enthousiast.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data