Op zoek naar een boeiende stage- of afstuuderplek waar je werkt aan je ontwikkeling onder begeleiding van een professional op jouw vakgebied? De gemeente Voorst biedt verschillende soorten stages waar je enorm veel van leert, zoals meeloopstages, afstudeerstages, onderzoeksstages. Van mbo tot universitair, van administratief tot strategisch/beleidsmatig.

Je zult merken dat de gemeente een publieke dienstverlener is met veel boeiende en uitdagende kanten. Bovendien loop je bij ons stage in een prettig, informele werksfeer. Een ideale plek om werkervaring op te doen! Dus zoek je een boeiende stage? Of een dynamische plek voor je afstuudeeropdracht? Grijp dan je kans en vul het stageformulier in!

Voorbeelden van stageplekken:

De werkzaamheden bij een gemeente zijn onzettend divers. Er zit vast iets tussen dat aansluit bij jouw opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Juridische en Administratieve Ondersteuning en Veiligheid: verleent juridische begeleiding en toetsing bij vergunningen, meldings- en handhavingsprocedures.
  • Sociaal Domein: ontwikkelt het gemeentelijk beleid op o.a. de taakvelden zorg, onderwijs, jeugd, leerplicht, kinderopvang en sport.
  • Burgerzaken: zorgt o.a. voor paspoorten, rijbewijzen, geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten aan inwoners van de gemeente Voorst.
  • Groen en Infrastructuur en Beheer Openbaar Grondgebied: houden zich bezig met de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.
  • Milieu en Afval: ontwikkelt beleid op het gebied van milieuhygiĆ«ne en duurzaamheid. 
  • Ruimtelijke Ontwikkeling: stelt bestemmmingsplannen op, ontwikkelt het beleid op o.a. de taakvelden volkshuisvesting, dorpsvernieuwing en ruimtelijke ordening.
  • Vergunningen: draagt zorg voor een bouwtechnisch, esthetisch en ruimtelijk verantwoorde kwaliteit van (bouw) werken c.q. activiteiten
  • Veiligheid en Handhaving: ontwikkelt beleid op gebied van openbare orde & veiligheid, zorgt voor de toezicht en handhaving van wet- en regelgeving en houdt zich bezig met vergunningverlening voor evenementen.

Heb je vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden bij de gemeente Voorst? Stuur een e-mail naar stage@voorst.nl