Adreswijziging

Beschrijving

Als u gaat verhuizen moet u dit aangeven bij de gemeente. 
Wanneer u binnen deze gemeente verhuist of als u naar onze gemeente toe verhuist moet u bij ons aangifte doen. 
Als u naar een andere gemeente verhuist dan moet u daar aangifte doen. 
Binnen 4 weken voordat u gaat verhuizen tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing moet u dit via een aangifteformulier aan de vestigingsgemeente kenbaar maken.

Inschrijving: de chips van afvalcontainers zijn bij uitschrijving van de vorige bewoners geblokkeerd. Ze worden 1 week na de verhuisdatum gedeblokkeerd; het gaat hier om de verhuisdatum zoals die is opgenomen op basis van de Wet basisregistratie personen.

Uitschrijving: als laatste bewoner van een woning worden de chips van de containers na 4 weken vanaf de datum van uitschrijving geblokkeerd, zodat er bij uw vertrek geen oneigenlijk gebruik van de containers kan worden gemaakt en u uw laatste afval nog één maal kunt aanbieden.

U ontvangt geen bevestiging van de verwerking van uw verhuizing, u kunt controleren of uw verhuizing verwerkt is op www.mijnoverheid.nl door in te loggen met uw DigiD.

 

Voorwaarden

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar, indien ze hetzelfde woonadres hebben
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar, indien ze hetzelfde woonadres hebben
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Aanpak

U kunt uw verhuizing regelen:

 • door gebruik te maken van het verhuisformulier (zie tabje overig)
 • persoonlijk bij de balie Burgerzaken
 • direct online DigiD inloggen

Aan welke instanties wordt mijn verhuizing door de gemeente doorgegeven?
Wij geven uw verhuizing door aan onderstaande instanties (indien op u van toepassing):

 • Rijksbelastingen
 • Waterschap Veluwe
 • Ziektekostenverzekeraars
 • Rijkskadaster en Openbare Registers
 • USZO/ABP/FB/IT/BO/BIV
 • Pensioenfondsen
 • UWV
 • SVB (sociale verzekeringsbank)
 • Gemeentelijke belastingen
 • Oude/vorige woongemeente

Contact

U moet de verhuizing binnen 4 weken voordat u gaat verhuizen tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Bij een verhuizing naar een andere gemeente geeft u de wijziging dus door bij de nieuwe gemeente.

Als u zich niet aan de aangiftetermijn houdt, kan de gemeente u een boete opleggen.

Vragen?
Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 12
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data