Afvalcontainer aanvragen

Beschrijving

Indien u een nieuwe inwoner bent van de gemeente, dient u zich eerst in te schrijven bij de balie van publiekszaken. Als u een nieuwe woning betrekt ontvangt u een standaardset containers (grijze, groene, oranje en blauwe deksel). Bij hoogbouw of appartementen kan de inzameling op een andere wijze plaatsvinden dan met de reguliere containers. Betrekt u als nieuwe bewoner een bestaande woning, dan neemt u de bestaande containers (van de vorige bewoner) in gebruik. De chips van deze containers zijn bij uitschrijving van de vorige bewoners geblokkeerd en worden na inschrijving van de nieuwe bewoners bij burgerzaken gedeblokkeerd zodat de huisvuilwagen die containers weer kan ledigen.

LET OP: regel tijdig uw inschrijving bij de balie van publiekszaken, want het duurt enkele werkdagen na de verhuisdatum zoals die door u is opgegeven voor de basisregistratie voordat de chips via de vuilniswagen zijn vrijgegeven en uw containers weer kunnen worden geledigd. Als u wilt afwijken van de standaardset kunt u dit melden bij het KlantContactCentrum (KCC) van Circulus-Berkel: 0900-9552 (normale tarief).

Bij uitschrijving als laatste bewoner van een woning worden de chips van de containers na 4 weken vanaf de datum van uitschrijving geblokkeerd, zodat er bij uw vertrek geen oneigenlijk gebruik van de containers kan worden gemaakt en u uw laatste afval nog één maal kunt aanbieden.

Circulus_Berkel vervangt daarnaast kapotte en verdwenen afvalcontainers.

Is uw afvalcontainer verdwenen? Doe dan eerst aangifte bij de politie. Vraag daarna bij het KCC van Circulus_Berkel om een nieuwe. Is uw container stuk, meldt dit dan bij het KCC van Circulus-Berkel: 0900-9552 (nornaal tarief).

Ook is het is mogelijk een extra container aan te vragen.

Voor een extra container worden kosten in rekening gebracht. Vraag als u een extra container wilt wat u meer moet betalen, of klik hier om de tarieven meteen te bekijken.

Contact

U vraagt een nieuwe of andere afvalcontainer aan bij Circulus-Berkel: Klant Contact Centrum (0900) 9552 (tussen 9.00 - 17.00 uur)

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data