Alcohol schenken en verkopen

Beschrijving

U heeft als ondernemer een drank- en horecavergunning nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken. Er zijn 3 soorten drank- en horecavergunningen:

 • voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés
 • voor slijterijen
 • voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines

Misschien moet u ook andere vergunningen aanvragen of meldingen doen:

 • Als er meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig kunnen zijn
 • Als u een gokautomaat wilt plaatsen

De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een drank- en horecavergunning aanvraagt.

Voorwaarden

Een nieuwe drank- en horecavergunning is verplicht als:

 • u een horecagelegenheid wilt starten of overnemen
 • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt 
 • de ondernemingsvorm wijzigt

Is er een nieuwe leidinggevende? Dan volstaat een melding.

Aanpak

U gebruikt de volgende documenten voor uw aanvraag:

 • een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel
 • een geldig identiteitsbewijs van alle in de aanvraag genoemde leidinggevenden
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (VSH) van alle in de aanvraag genoemde personen. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV) hebben een Verklaring Sociale Hygiëne nodig
 • een positief antecedentenonderzoek (onbesproken gedrag en geen strafblad)
 • verklaring leidinggevende
 • kopie huurovereenkomst
 • kopie arbeidsovereenkomst

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jacqueline Koopman, juridisch beleidsadviseur openbare orde en veiligheid. Telefoon (0571) 27 93 27 of e-mail j.koopman@voorst.nl. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Gaat het om een drank- en horecavergunning voor een buurthuis of kantine? De gemeente beslist dan binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data