Informatie in de basisregistratie personen (BRP)

Beschrijving

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw eigen gegevens kunt u inzien via MijnOverheid.nl. Of bij de gemeente waar u woont.

De gegevens uit de BRP worden gebruikt door verschillende organisaties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. U kunt op Rijksoverheid.nl zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor. Wilt u precies weten welke organisaties uw gegevens ontvangen hebben en wanneer? Dit vraagt u aan de gemeente.

U kunt ook gegevens van iemand anders opvragen. Hiervoor doet u een verzoek bij de gemeente. De persoon om wie het gaat moet toestemming geven.

Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag de gemeente om uw gegevens niet door te geven (geheimhouding). Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Onder het tabje "overig" vindt u een formulier waarmee u geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het opvragen van persoonsgegevens van iemand anders zijn:

 • U gebruikt de gegevens die u opvraagt niet voor commerciële doelen.
 • U legt uit waarom u de gegevens nodig heeft.
 • U krijgt alleen standaardgegevens uit de basisregistratie personen, zoals:

  • naam
  • adres
  • woonplaats

Geheimhouding kunt u aanvragen voor:

 • uw eigen persoonsgegevens
 • de persoonsgegevens van uw kinderen tot en met 16 jaar

Aanpak

Een verzoek om eigen gegevens in te zien uit de basisregistratie personen en/of een verzoek tot geheimhouding van uw persoonsgegevens vraagt u schriftelijk aan bij de gemeente. Onder het tabje "overig" vindt u een formulier waarmee u geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt aanvragen.

Contact

Vragen?
Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 18
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

Termijn

De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 4 weken.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kosten

Uw eigen gegevens uit de basisregistratie personen inzien of het aanvragen van geheimhouding is gratis.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data