Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Beschrijving

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

Aanpak

Zo vraagt u een attestatie de vita aan:

U gaat persoonlijk naar de gemeente waar u verblijft.

U neemt mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • het bericht van de instantie waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft

U betaalt de kosten bij de aanvraag.

Vraagt uw pensioenfonds om het uittreksel? Dan is het gratis. U moet dat wel aan kunnen tonen met een brief van het pensioenfonds.

Contact

Vragen?
Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 18
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

Termijn

U krijgt een bewijs van in leven zijn direct mee.

Kosten

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita kost € 13,80.

Vraagt uw pensioenfonds om het uittreksel? Dan is het gratis.

Een meertalig modelformulier van een attestatie de vita kost € 13,80.

(tarief 2020)

Een bewijs van in leven zijn kost € 8,00.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data