Bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Beschrijving

Ziekte, een handicap en ouderdom brengen extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld omdat u niet kunt koken of speciale hulp nodig heeft. U kunt voor deze kosten geld krijgen van de gemeente. Dit heet (categoriale) bijzondere bijstand.

Voorwaarden

U kunt (categoriale) bijzondere bijstand aanvragen als u:

•65 jaar of ouder bent;
•chronisch ziek of gehandicapt bent;
•zorgt voor een kind dat chronisch ziek of gehandicapt is;
•een gezinsinkomen of -vermogen hebt beneden een bepaalde grens (110% van de bijstandsnorm).

Aanpak

U neemt het volgende mee:

•een bewijs van uw gezinsinkomsten;
•bewijs van het vermogen van de gezinsleden (bankafschriften)
•ID-bewijs (paspoort of ID-kaart)

Contact

U vraagt de bijstand aan bij het Maatschappelijk Netwerk Voorst, Jachtlustplein 11 in Twello, telefoon (0571) 745 111.

Als u zelf geen aanvraag kunt doen (bijvoorbeeld als u zich niet kunt verplaatsen), mag u het door iemand anders laten doen.

Als u al eerder van de gemeente categoriale bijstand heeft ontvangen, hoeft u het niet opnieuw aan te vragen.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data