Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Beschrijving

Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering.
Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

  • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal); en
  • een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal twaalf maanden. Dit kan één keer verlengd worden.

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden.
Ook als u een eigen bedrijf begint, kunt u ondersteuning krijgen van de gemeente.
Als u een Bbz-uitkering ontvangt, hebt u geen recht meer op gewone bijstand. 

Let op

Heeft u in 2014, 2015 of 2016 de bijstand voor zelfstandigen als gift ontvangen? Dan moest u mogelijk toeslagen van de Belastingdienst terugbetalen. De Belastingdienst telde de gift op bij uw inkomen, waardoor u recht had op minder toeslag. U kunt dit bedrag terugvragen. Hiervoor stuurt u voor 31 december 2019 een brief naar de Belastingdienst.

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

Aanpak

U neemt het volgende mee: 

  • geldig identiteitsbewijs, 
  • bankafschriften, 
  • huurcontract,
  • bewijs van vermogen,
  • bedrijfsplan
  • meest recente jaarrekening

Contact

U vraagt de bijstand aan bij het GROS, het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt. Het GROS is gevestigd in het Activerium, Deventerstraat 46, Apeldoorn, telefoon (055) 580 20 00.

Termijn

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data