Bijstandsuitkering

Beschrijving

Wanneer u geen werk hebt en/of te weinig geld hebt om in het levensonderhoud te voorzien, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot het sociaal minimum. U hebt dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt.

U vraagt de bijstand aan bij de vakgroep Zorg in het gemeentehuis in Twello. Daar wordt gekeken of u zich in moet laten schrijven als werkzoekende en of er werk voor u is. Wanneer u niet meteen aan de slag kunt, wordt er mogelijk een traject naar studie en/of werk uitgezet.. Bent u jonger dan 27 jaar dan moet u eerst 4 weken zelf naar werk of opleiding zoeken.

De gemeente bepaalt of u recht hebt op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten het inkomen en vermogen van uw gezin (bezittingen zoals huis, auto en spaargeld) onder de bijstandsgrens liggen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn onder andere:

  • u en uw uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud;
  • u bent ouder dan 18 jaar;
  • u woont in Nederland;
  • u hebt geen recht op een andere uitkering; en
  • u behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Aanpak

Bij de melding in het gemeentehuis wordt aangegeven welke bewijsstukken u met uw aanvraagformulier moet meesturen.

Contact

U vraagt een bijstandsuitkering aan bij de vakgroep Zorg van de gemeente Voorst. Het telefoonnummer is 0571 - 279281.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data