Bijstandsuitkering

Beschrijving

U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn:

 • U heeft niet genoeg geld voor uw levensonderhoud. Woont u samen met 1 of meerdere personen en deelt u de woonkosten? Dan telt het inkomen en vermogen van deze personen mee.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen. 
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Bent u tussen de 18 en 27 jaar oud? Dan moet u aan aanvullende voorwaarden voldoen om de bijstandsuitkering te krijgen.

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan moet u zich aan de regels houden die de gemeente u oplegt.

Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.

Aanpak

Zo vraagt u een bijstandsuitkering aan:

 • U gaat naar de website van UWV, Werk.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

  • Daar schrijft u zich in als werkzoekende. UWV geeft aan welke documenten u nodig heeft.
  • U vraagt de bijstand aan. UWV geeft aan welke documenten u nodig heeft.

 • UWV kijkt of er werk voor u is.
 • Kunt u niet meteen aan de slag? Dan stuurt UWV uw bijstandsaanvraag door naar de gemeente.
 • De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt.

U kunt ook rechtstreeks bij de gemeente een uitkering aanvragen. U kunt zich daarvoor melden bij de centrale balie in het gemeentehuis. U moet zich kunnen legitimeren. Dit kan ook via een digitaal formulier, zie hiervoor het kopje 'formulieren'. 

Wat gebeurt er na uw melding:

 • U krijgt een uitnodiging voor een gesprek met een klantmanager die uw recht op uitkering gaat beoordelen. Ook wordt er bekeken of er werk voor u beschikbaar is of komt.
 • Is er geen werk dan wordt bekeken of u recht hebt op een bijstandsuitkering. Jongeren tot 27 jaar moeten eerst 4 weken actief naar werk zoeken voordat er een aanvraag om bijstand kan worden ingediend.
 • Houd er rekening mee dat u voor het aanvraaggesprek in ieder geval moet meenemen: uw paspoort of identiteitskaart, uw DigiD, bankafschriften, een ingevuld aanvraagformulier.

Als alle gegevens aanwezig zijn, dan ontvangt u binnen 8 weken na het indienen van het aanvraagformulier een beslissing op uw aanvraag.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het Sociaal Domein via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data