Bijzondere bijstand aanvragen

Beschrijving

Wanneer u bijzondere maar noodzakelijke kosten hebt die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Denk hierbij aan kosten voor rechtsbijstand, een bijdrage in hoge woonkosten en sommige medische kosten.

Of u bijstand krijgt, hangt af van het inkomen en bezittingen, zoals huis, auto en spaargeld, van uw gezin.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

•U en uw gezinsleden hebben een laag inkomen en weinig vermogen.
•Uw kosten zijn noodzakelijk.
•Uw kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten als dagelijkse boodschappen en huur.
•U hebt geen recht op een andere uitkering.
•De kosten zijn verbonden aan Nederland.
•De kosten zijn niet ouder dan een maand.

Aanpak

Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt.

Zo vraagt u bijzondere bijstand aan:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
  • Vul het formulier in.
  • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

Contact

U vraagt de bijzondere bijstand aan bij het Maatschappelijk Netwerk Voorst Jachtlustplein 11 in Twello, telefoon (0571) 745 111.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data