Bodemonderzoek aanvragen

Beschrijving

Wat is een bodemonderzoek?

Een toelichting over bodemonderzoek is te vinden op de website Bodemrichtlijn.

Bodeminformatie opvragen

U kunt een bodeminformatievraag (bij voorkeur per email) stellen aan Waldo Ogg, w.ogg@voorst.nl, 0571-279 346.

Voor een eenvoudige bodeminformatievraag brengen wij geen kosten in rekening. Voor het verstrekken van grote hoeveelheden informatie kunnen leges in rekening worden gebracht.

Bodembeleid gemeente Voorst

In de bouwverordening Voorst zijn voor bodemonderzoek zijn geen specifieke regels voor de gemeente Voorst vastgelegd, de gemeente volgt het landelijke beleid.

Contact

Voor meer informatie over bodem kunt u contact opnemen met Waldo Ogg, w.ogg@voorst.nl, 0571-279 346.

Kosten

Eenvoudige informatievragen zijn kostenloos. Omvangrijke informatievragen: EUR 19,90 per kwartier (legesverordening 2019).

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data