Bodemonderzoek aanvragen

Beschrijving

Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Bodemonderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen:

  • U gaat bouwen of verbouwen.
  • U koopt of verkoopt een woning, bedrijfspand of stuk grond.
  • U heeft een bedrijf of gaat een bedrijf starten waarvoor u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig heeft.
  • U bent ondernemer en gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie.
  • Het bestemmingsplan verandert.

Een bodemonderzoek is 2 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen. Door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. Met een veldinspectie of een aanvullend onderzoek kunt u aangeven of de resultaten van het bodemonderzoek na die 2 jaar nog kloppen.

Wat is een bodemonderzoek? 
Een toelichting over bodemonderzoek is te vinden op de website Bodemrichtlijn.

Bodeminformatie opvragen
U kunt een bodeminformatievraag (bij voorkeur per email) stellen aan Waldo Ogg, w.ogg@voorst.nl, 0571-279 346.

Voor een eenvoudige bodeminformatievraag brengen wij geen kosten in rekening. Voor het verstrekken van grote hoeveelheden informatie kunnen leges in rekening worden gebracht. Zie hiervoor ook het kopje 'kosten'. 

Bodembeleid gemeente Voorst
In de bouwverordening Voorst zijn voor bodemonderzoek zijn geen specifieke regels voor de gemeente Voorst vastgelegd, de gemeente volgt het landelijke beleid.

Contact

Voor meer informatie over bodem kunt u contact opnemen met Waldo Ogg, w.ogg@voorst.nl, 0571-279 346.

Kosten

Eenvoudige informatievragen zijn kostenloos. Omvangrijke informatievragen: EUR 20,20 per kwartier.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data