Bomen kappen

Beschrijving

Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Ook stevig snoeien valt hieronder. Kleine bomen of struiken mag u wel zonder vergunning verwijderen, maar grotere niet. Ook heeft u voor het kappen van bepaalde soorten bomen en/of bomen in bepaalde gebieden een omgevingsvergunning nodig. Vroeger heette deze vergunning de kapvergunning.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een vergunning aan te vragen, zoals:

 • de boom vormt een gevaar voor de omgeving. ;
 • de boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht.;
 • de boom moet gekapt worden vanwege onderhoud in de omgeving.

Of u een vergunning nodig heeft, vindt u in het tabblad wetgeving onder de APV.

Voorwaarden

Soms krijgt u de vergunning alleen als u een nieuwe boom plant met dezelfde waarde als de gekapte boom. Voor het berekenen van de waarde van de boom gebruikt u de waarderingsmethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

De gemeente kan uw verzoek afwijzen als de gemeente vindt dat de boom:

 • geen hinder oplevert
 • bijzonder is voor een straat of buurt
 • onderdeel uitmaakt van een rij bij elkaar horende bomen
 • een monumentale status heeft

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom dat u informatie deelt met de mensen in de buurt.

Aanpak

U heeft nodig bij de aanvraag:

 •  DigiD;
 •  foto van de boom;
 • een omschrijving van de boom (omvang en type);
 • de plaats van de boom (adres);
 • de reden; en/of
 • eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom;
 • situatietekening van de boom.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Eddie Rijckenberg via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11

Termijn

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Bezwaar en beroep

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

 U kunt de werkzaamheden beginnen als de vergunning onherroepelijk is. Dat wil zeggen nadat de bezwaartermijn is verstreken of nadat een definitieve uitspraak op een bezwaar is gedaan.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data