Brandveilig gebruik van gebouwen

Beschrijving

Er zijn landelijke richtlijnen voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Wilt u een gebouw gaan gebruiken? Voor sommige gebouwen moet u melden dat u het gebouw gaat gebruiken.

Er zijn extra eisen aan de brandveiligheid van basisscholen, dagverblijven en verzorgingstehuizen. Voor deze gebouwen vraagt u een omgevingsvergunning aan. U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning gekregen heeft.

Kijk voor meer informatie op de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik

Voorwaarden

U doet een melding als:

 • u een gelijkwaardige oplossing voor het garanderen van brandveiligheid heeft
 • in het gebouw meer dan 50 mensen aanwezig zijn
 • u kamers verhuurt aan meer dan 4 personen

U vraagt een omgevingsvergunning onder andere aan als:

 • uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen
 • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar
 • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten
 • u het gebouw op bepaalde manieren risicovol gebruikt

Aanpak

Zo doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een melding moet doen of een vergunning aan moet vragen. U kunt dit direct doen.
 • Log in:

  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Contact

Heeft u vragen over brandveiligheid? Neem contact op met de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik. Of kijk op Ondernemersplein.nl.

Termijn

De gemeente neemt binnen 6 maanden een besluit. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Bezwaar en beroep

U geeft eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u tegen het besluit van de gemeente in beroep gaan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data