Briefadres aanvragen

Beschrijving

Een briefadres is het adres van een bekende, een bedrijf of een instelling. Overheidsinstellingen sturen uw post naar dit adres. De ontvanger zorgt ervoor dat de post bij u terechtkomt. U kunt een briefadres gebruiken als u geen woonadres heeft of verblijft in een instelling.

Het kan nodig zijn een briefadres te gebruiken als u:

 • geen vaste woon- of verblijfplaats heeft (bijvoorbeeld als u schipper bent)
 • verblijft in een instelling voor gezondheidszorg
 • verblijft in een instelling op het gebied van de kinderbescherming
 • verblijft in een penitentiaire instelling (gevangenis)

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om een briefadres aan te vragen zijn:

 • U heeft een goede reden voor uw aanvraag. Het kan zijn dat u:

  • (tijdelijk) geen woning heeft
  • schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk
  • in een gevangenis verblijft
  • in een psychiatrische inrichting verblijft
  • in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft
  • bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is

 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • U heeft toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Aanpak

Zo vraagt u een briefadres aan:

 • U neemt contact op met de gemeente waar het briefadres is.
 • U geeft door:

  • waarom u een briefadres nodig heeft
  • voor hoe lang u verwacht het briefadres nodig te hebben
  • de schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres
  • een geldig identiteitsbewijs of kopie hiervan van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres
  • uw eigen geldige identiteitsbewijs

Contact

U vraagt het briefadres aan bij de gemeente waar het briefadres is gevestigd.

Vragen?
Burgerzaken
Telefoon: (0571) 27 92 12
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

Kosten

Een briefadres aanvragen is gratis.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data