Burgerinitiatief inbrengen

Beschrijving

U kunt een eigen onderwerp dat u belangrijk vindt direct in de gemeenteraad laten behandelen. U kunt dit voorleggen aan de raad als uw initiatief door minimaal 25 mensen wordt ondersteund. Het recht van burgerinitiatief biedt u de gelegenheid om onderwerpen die u belangrijk vindt, maar waarvoor (nog) geen gehoor is bij de politiek, op de agenda van de raad te plaatsen.

Voorwaarden

Spelregels

 • Inwoners van de gemeente Voorst van 16 jaar en ouder kunnen een burgerinitiatief indienen.
 • Een burgerinitiatief wordt ingediend bij de burgemeester (voorzitter van de raad).
 • U geeft een heldere beschrijving van het onderwerp en eventueel de oplossing van het probleem en wat het gaat kosten.
 • Voor een burgerinitiatief is de steun van minimaal 25 mensen nodig. Die steun moet blijken uit een handtekeningenlijst, waarop wordt vermeld: voornaam, achternaam, adres, geboortedatum en handtekening.

De volgende onderwerpen zijn niet geschikt voor een burgerinitiatief:

 • Een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad.
 • Een vraag over gemeentelijk beleid.
 • Een onderwerp waarover in deze raadsperiode al een besluit is genomen.
 • Een klacht of een bezwaar.

Aanpak

De behandeling van uw burgerinitiatief

 • Het presidium beoordeelt in zijn eerstvolgende vergadering of uw verzoek kan worden toegewezen.
 • Wanneer uw verzoek wordt toegewezen kunt u uw initiatief toelichten aan de gemeenteraad in een ronde-tafelgesprek.
 • De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en wethouders om een advies.
 • De gemeenteraad behandelt uw burgerinitiatief en neemt een besluit.

Ideeën en wensen via andere manieren
Het burgerinitiatief is een manier om uw wensen en ideeën aan de gemeenteraad over te brengen. U kunt dat ook op een andere manier doen, zoals b.v. een brief schrijven aan de raad, meepraten in een ronde-tafelgesprek over een onderwerp dat op de agenda staat of contact opnemen met een raadslid.

Contact

Informatie
Verordening burgerinitiatief gemeente Voorst 2011.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffier, telefoon (0571) 279 217 of e-mail: raad@voorst.nl. De griffier kan u ook vertellen op welke wijze de gemeenteraad uw initiatief behandelt.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data