Buurtfeest, straatfeest

Beschrijving

U kunt volstaan met een melding indien aan alle hieronder staande voorwaarden wordt voldaan:

- Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 49 personen of het is besloten;
- Het evenement vindt tussen 08.00 uur en 24.00 uur plaats (maximaal één dag);
- Er wordt geen muziek of geluid ten gehore gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur;
- Het evenement vindt niet op de openbare weg plaats en vormt geen belemmering voor het verkeer en/of hulpdiensten;
- Er worden geen objecten geplaatst die groter zijn dan 10 m².

Voorwaarden

Geluid
Indien er muziek of geluid ten gehore wordt gebracht na 23.00 uur, is er een ontheffing nodig van het verbod.

Wegafsluiting
Indien er een weg afgesloten dient te worden is er daar een vergunning nodig.

Tent
Er is een tijdelijke gebruiksvergunning nodig indien er een tent wordt geplaatst en in gebruik wordt genomen waar 50 personen of meer tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn.

Aanpak

Voor het doen van een melding kunt u gebruik maken van ons standaard meldingsformulier voor een klein evenement.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bianca Bot, medewerker Openbare Orde en Veiligheid. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0571) 27 93 24. Haar emailadres is b.bot@voorst.nl. Zij is bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag.

Termijn

Minimaal drie weken voor aanvang van het evenement dient een melding te zijn ingediend bij de burgemeester. Indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan is er een evenementenvergunning vereist. Aanvraagtermijn van een evenementenvergunning bedraagt acht weken.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data