Demonstratie of betoging houden

Beschrijving

Voor het op een openbare plaats houden van een betoging of samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging dient u minimaal 48 uur voordat de betoging of samenkomst wordt gehouden, de burgemeester schriftelijk in kennis te stellen.

Zo kunnen er veiligheidsmaatregelen genomen worden. De gemeente kan een betoging of demonstratie verbieden. Zo moet het karakter van het evenement vreedzaam zijn.

Let op! Voor het plaatsen van objecten, bijvoorbeeld een podium of kraampjes moet u een vergunning aanvragen. Hierbij kunt u onder andere denken aan een standplaatsvergunning.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het houden van een demonstratie zijn:

 • Het is vreedzaam.
 • Het is geen bedreiging voor:

  • de gezondheid
  • het verkeer
  • de openbare orde

Aanpak

De kennisgeving bevat:

 1. naam en adres van degene die de betoging of samenkomst houdt;
 2. het doel van de betoging of samenkomst;
 3. omvang (verwacht aantal deelnemers);
 4. de datum waarop de betoging of samenkomst wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;
 5. de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;
 6. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;
 7. maatregelen die degene die de betoging of samenkomst houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker Openbare Orde en Veiligheid. Telefoon (0571) 27 92 47 of e-mail y.gottgens@voorst.nl.

Termijn

U dient minimaal 48 uur voordat de betoging of samenkomst wordt gehouden, de burgemeester schriftelijk in kennis te stellen.

Indien het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk 12.00 uur op de aan de dag van dat tijdstip voorafgaande werkdag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data