Dorpshuis, buurthuis of kantine exploiteren

Beschrijving

Indien u in een dorpshuis alcohol wilt schenken tegen betaling, hebt u een Drank- en Horecavergunning nodig.

Zodra er iets verandert, moet u dit doorgeven aan de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer u een buurthuis of kantine overneemt of verplaatst. Maar ook als u stopt met uw werkzaamheden moet u dit doorgeven.

Voorwaarden

Wijzigingen dient u schriftelijk door te geven.

Aanpak

Zo vraagt u een exploitatievergunning voor een buurthuis of kantine aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft in ieder geval door:

    • een ingevuld aanvraagformulier
    • de plaats van het buurthuis of de kantine
    • wie het buurthuis of de kantine exploiteert

U vraagt een Drank- en Horecavergunning aan bij de gemeente. Hierbij dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier Drank- en Horecawet. Bij deze aanvraag dient u een "verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting" mee te zenden. Deze formulieren vindt u onder het kopje "overig".

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jacqueline Koopman, juridisch beleidsadviseur openbare orde en veiligheid. Telefoon (0571) 27 93 27 of e-mail j.koopman@voorst.nl. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend. 

Termijn

Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning binnen 24 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag. De gemeente kan dit verlengen met nog eens 8 weken.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data