Echtscheiding melden

Beschrijving

Voor het aanvragen van een scheiding gaat u naar de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is de echtscheiding officieel.

Indien u en uw partner hebben besloten te gaan scheiden dan kunt u zich ook laten bijstaan door een mediator om de scheiding in samenspraak te regelen.

De familiemediator zal u begeleiden bij het regelen van de gevolgen van de scheiding, zowel de emotionele als de praktische gevolgen: zoals de financiën, het (toekomstige) wonen en de kinderen. De mediator zal in overleg met beide partners, zodra de gevolgen zijn geregeld en hiervoor duidelijke afspraken zijn gemaakt, een convenant opstellen en, ingeval van minderjarige kinderen, een ouderschapsplan opstellen. Zodra deze stukken zijn getekend, zal de mediator deze stukken naar zijn/haar advocaat zenden, die de stukken middels een verzoekschrift zal indienen bij de rechtbank, waarna de rechtbank een beschikking zal geven waarin de scheiding/ontbinding wordt uitgesproken.

Aanpak

Zo meldt u een echtscheiding:

  • U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig.
  • Uw advocaat stuurt de beslissing van de rechtbank naar de gemeente. U kunt ook zelf melding doen bij de gemeente. Ook uw voormalige partner mag dit doen. U doet dit bij de gemeente waar u getrouwd bent.
  • U stuurt de volgende documenten naar de gemeente:

    • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand
    • bewijs van de uitspraak van de rechtbank (de beschikking)
    • bewijs dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat (de akten van berusting)

Als u uw naamgebruik wilt aanpassen, dan vindt u onder "overig" het formulier wijziging naamgebruik

Contact

Uw advocaat meldt de echtscheiding bij de gemeente waar destijds het huwelijk is voltrokken.

Vragen?
Burgerzaken
Telefoon: (0571) 27 92 13
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

Termijn

U moet de melding binnen 6 maanden na de definitieve beslissing van de rechter doen.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data