Geluidsapparatuur in horecabedrijven

Beschrijving

Als u in een horecabedrijf vaak geluidsapparatuur wilt gebruiken, heeft u een vergunning nodig. Daarin staan de voorwaarden en eisen waar u aan moet voldoen. Zo voorkomt u overlast voor omwonenden en de omgeving.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan of geeft u een melding door:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:

  • waar u de apparatuur gebruikt
  • welke apparatuur u wilt gebruiken
  • waarom u de apparatuur nodig heeft
  • wanneer en hoe laat u de apparatuur gebruikt
  • eventueel: een akoestisch rapport

Contact

U regelt veranderingen binnen uw Horecabedrijf door een melding Activiteitenbesluit via de internetmodule AIM in te dienen. Indien u een evenement wilt organiseren waar geluidsappartuur bij wordt gebruikt, dan dient u dat op grond van een APV-vergunning te regelen. Gebruik voor het aanvragen van een formulier voor het organiseren van een evenementenvergunning gemeente@voorst.nl. Tegen een evenementenvergunning kan bezwaar worden gemaakt.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag van een vergunning. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gaat het om een melding? Dan kunt u geen bezwaar maken of ertegen in beroep gaan.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data